ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສະຫຼຸບຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
ສະຫຼຸບຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສົກຮຽນ 2014-2015 ພ້ອມທັງມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ສອບເສັງໄດ້ຄະແນນ 7 ຂຶ້້ນໄປທຸກວິຊາ