ແກ້ບັນຫາ ຫລິ້ນອິນເຕີເນັດບໍ່ໄດ້ແຕ່ Ping ໄດ້

Ping ແມ່ນຫຍັງ?

Ping ແມ່ນຄໍາສັ່ງສໍາລັບການທົດລອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ສາມາດທົດລອງ
ໄດ້ທັງໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ
ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງນັ້ນໆໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼື ເວັບໄຊນັ້ນ
ເປີດຢູ່ຫຼືບໍ່ ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Ping ຜ່ານທາງ DOS command ໄດ້.

ວິທີໃຊ້ຄຳສັ່ງ Ping

1. ກົດທີ່ເມນູ Start
2. ກົດເລືອກຄຳສັ່ງ Run
3. ພິມຄຳວ່າ cmd ແລະ ກົດປຸ່ມ Enter
4. ຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງສີດຳ
5. ໃຫ້ພິມຄຳວ່າ Ping google.com
6. ຈະເຫັນຄໍາວ່າ ” Reply from … ” ສະແດງວ່າເວັບໄຊນີ້
ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ
7. ແຕ່ຖ້າວ່າເຫັນຄຳວ່າ “ Time out ” ສະແດງວ່າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ
ມີບັນຫາ.

ເປັນຫຍັງ Ping ໄດ້ແຕ່ເຂົ້າອິນເຕີເນັດບໍ່ໄດ້?

ບັນຫານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂປຣແກຣມ Winsock ຊຶ່ງເປັນໂປຣແກຣມ
ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດມີບັນຫາ ວິທີການແກ້ໄຂເບື້ອງຕົ້ນກໍຄືການ
reset Winsock ນີ້ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ DOS command
ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ວິທີ Reset Winsock

 

1. ກົດທີ່ເມນູ Start
2. ກົດເລືອກຄຳສັ່ງ Run
3. ພິມຄຳວ່າ cmd ແລະກົດປຸ່ມ Enter
4. ຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງສີດຳ
5. ໃຫ້ພິມຄໍາວ່າ ” netsh Winsock reset ” ແລ້ວກົດປຸ່ມ Enter
6. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ restart Windows ໃໝ່ ແລະ ລອງເຂົ້າ
ອິນເຕີເນັດເບິ່ງ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປານີນາ ຈັນທະນະຄອນ

………………………………………………………………………………………………………………………..

ທີ່​ມາ: Vientiane today