ແກ້ບັນຫາໜ້າເຕົາລີດດໍາ ແບບງ່າຍໆ ທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດບບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

 

ບົດຄວາມນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຊອກຫາເຄັດລັບການແກ້ບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນພົບເປັນປະຈໍານັ້ນກໍ່ຄືໜ້າເຕົາລີດໄໝ້ ແລະ ດໍາ ຊຶ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເປັນວິທີ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

  • ໃຊ້ທຽນໄຂຖູເຕົາລີດໃນຂະນະທີ່ເຕົາລີດຮ້ອນ ຖູຈົນທຽນໄຂລະລາຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ຜ້າເຊັດທຽນໄຂອອກຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍດໍາທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າເຕົາລີດຕິດອອກມານໍາ
  • ໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທາໜ້າເຕົາລີດທີ່ມີຮອຍດໍາ ພ້ອມທັງສຽບປັກໄຟເຕົາລີດຈົນເຮັດໃຫ້ຢາຖູແຂ້ວໄໝ້ຈຶ່ງຖອດປັກໄຟ ເມື່ອເຕົາລີດເຢັນແລ້ວໃຊ້ຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຊັດໜ້າເຕົາລີດພຽງເທົ່ານີ້ເຕົາລີດກໍ່ຈະສະອາດທັນທີ
  • ເອົາເຕົາລີດໄປລີດໃບຕອງຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍໄໝ້ ດໍາ ທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າເຕົາລີດລອກອອກຢ່າງງ່າຍດາຍ