ແກ້ບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບດ້ວຍຜັກພື້ນບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງເພີ່ງຢານອນຫຼັບ

ແກ້ບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບດ້ວຍຜັກພື້ນບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງເພີ່ງຢານອນຫຼັບ

ອາການຄຽດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງງານເລື່ອງສ່ວນຕົວ ລ້ວນແຕ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍທັ້ງນັ້ນ ຊ້ຳຍັງເຮັດໃຫ້ຄິດຫຼາຍຈົນນອນບໍ່ຫຼັບອາການແບບນີ້ຮັກສາໄດ້ຍາກ ດ້ວຍການປັບປ່ຽນການກິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ມີອາການ

ເລີ່ມຈາກ….ກິນເຂົ້າກ້ອງເປັນປະຈຳ ຫຼື ອາຫານເຊົ້າ ລວມເຖີງກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດໃຫ້ຫຼາຍເຖີງມື້ລະປະມານ 5 ສ່ວນ ເພື່ອເພີ່ມວິຕາມິນ B ແລະ C ໄປໃຊ້ຄາຍຄຽດຫຼືຈະເລືອກກິນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ມີວິຕາມິນ C ສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກຂາມປ້ອມ, ຜັກຕິ້ວ.

ນອກຈາກນັ້ນການຮັບປະທານ ໃບຂີ້ເຫຼັກ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ເນື່ອງຈາກມີລິດຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບ