ແກວ່ງແຂນ ສະລາຍພຸງ

ແກວ່ງແຂນ ສະລາຍພຸງ

 

ແກວ່ງແຂນ ສະລາຍພຸງ

ຈາກປະເດັນທີມີການແຊຮເລື່ອງ ການແກວ່ງແຂນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້າມເນື້ອສີກຂາດ ໂດຍການແອບອ້າງໝໍສິລິລາດ ແລະ ພະຍາຍາມຊັກຈູງໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ເລີກອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍທ່າແກວ່ງແຂນ ທາງເຮົາຢືນຢັນເລີຍວ່າ ປະເດັນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເລີຍ

ເນື້ອງດ້ວຍການແກວ່ງແຂນ ຖືເປັນການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນ ລົດເບົາຫວານ ລົດໄຂມັນໃນເລືອດ ເໝາະກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແະ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນຫອບຫືດ ແຖມຍັງລົດຄວາມຕຸ້ຍໄດ້ອີກ

ສຳລັບການບໍິຫານຮ່າງກາຍດ້ວຍການແກວ່ງແຂນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດລົມພາຍໃນໄຫຼວຽນສະດວກ ແລະ ບໍ່ຕິດຂັດ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຫົວໄຫຼ່ ຫຼື ຂີ້ແຮ້ນັ້ນເປັນຊຸມທາງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ແລະ ການທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ນ້ຳເຫຼືອງໄຫຼວຽນດີ ຕ້ອງອາໄສການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການແກວ່ງແຂນ ຊື່ງຈະສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໄດ້ຂະຍັບ ແລະ ນ້ຳເຫຼືອງສາມາດໄຫຼວຽນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງ ແຮງ

ການແກວ່ງແຂນທີ່ຖືກວິທີ ສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້

  1. ຢືນກົງ ຕີນທັ້ງສອງຂ້າງແຍກອອກຈາກກັນໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັບຫົວໄຫຼ
  2. ປ່ອຍມືທັ້ງສອງຂ້າງລົງຕາມທຳມະຊາດ ຢ່າເກັງ ໃຊ້ນິ້ວມືຊິດກັນ ຫັນຂໍ້ມືໄປຂ້າງຫຼັງ
  3. ຫົດທ້ອງນ້ອຍເຂົ້າ ແອວຕັ້ງກົງ ຫຍຽດຫຼັງ ຜ່ອນຄາຍ ກະດູກລຳຄໍ ຫົວ ແລະ ປາກ ຜ່ອນຄາຍຕາມທຳມະຊາດ
  4. ຈິກປາຍນີ້ວຕີນຢືດເກາະພື້ນ ສົ້ນຕີນອອກແຮງຫຍຽບລົງພື້ນໃຫ້ແໜ້ນ ໃຫ້ແຮງຈົນກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຕີນ ຂາ ແລະ ທ້ອງຕືງໆ
  5. ກົ້ນຄວນໃຫ້ງໍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ລະຫວ່າບໍລິຫານຕ້ອງຫົດກົ້ນ ຫຼື ຂະມິບພ້ອມ ຄ້າຍຍົກສູງໃຫ້ຫົດເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້
  6. ຕາແນມກົງໄປຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ສະລັດຄວາມຄິດຟຸ້ງຊ່ານ ກັງວົນອອກໃຫ້ໝົດ ເຮັດສະມາທິໃຫ້ຮູ້ສຶກຢູ່ທີ່ຕີນ
  7. ແກວ່ງແຂນໄປຂ້າງໜ້າເບົາໆ ເຮັດມຸມ 30 ອົງສາກັບລຳຕົວ ແລ້ວແກວ່ງໄປຂ້າງຫຼັງແຮງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮັດມຸມ 60 ອົງສາກັບລຳຕົວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງຫວ່ຽງ ນັບເປັນ 1 ເທື່ອ ໂດຍປ່ອຍນຳໜັກມືໃຫ້ຄືລູກຕຸ້ມແກວ່ງແຂນໄປມາ ໂດຍເລີ່ມຈາກເຮັດມື້ລະ 500 ເຖີງ 1000-2000 ເທື່ອ ຊື່ງຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ

ການແກວ່ງແຂນແຕ່ລະເທື່ອ ຄວນໃ້ຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 10 ນາທີຕໍ່ເທື່ອ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍລວມ 30 ນາທີຕໍ່ມື້

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີເທັກນິກງ່າຍໆ ຈາກ ສສສ ທີ່ເຫັນເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳທາງກາຍ ແລະ ຢາກໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າຄວນແກວ່ງແຂນມື້ລະປະ ມານ 30 ນາທີ ຫຼື ຍ່າງໄວ 10 ນາທີ ແລ້ວເວົ້າຂະນະທີ່ເຮົາຍ່າງຈະເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ມ່ວນອີກແບບ

ຫາກເວົ້າໄດ້ດີ ຫາຍໃຈປົກກະຕິ ແປວ່າ ສຸຂະພາບທາງຮາງກາຍປົກກະຕິ

ຫາກພໍເວົ້າໄດ້ ຫາຍໃຈແຮງ ແປວ່າສຸຂະພາບຮ່າງກາຍປົກກະຕິ

ແຕ່ຫາກເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຫາຍໃຈຫອບ ແປວ່າສຸຂະພາບຮ່າງກາຍອ່ອນແອ

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຟ້າວລຸກຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຕຸ້ຍເຂົ້າໃກ້ພຸງເຮົາກັນດີກວ່າ