ແກຣນ ແຄນຢອນ ແອຣີໂຊນາ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ( Grand Canyon, Arizona, U.S.A )

      

     ແກຣນ ແຄນຢອນ ( Grand Canyon ) ແມ່ນແດນດິນທີ່ເປັນຫີນຜາ ແລະ ເຫວເລິກ ເຊີ່ງໜ້າຜາມີຄວາມສູງເຖິງ 1600 ແມັດ ແລະ ເຫວເລິກນີ້ມີຄວາມຍາວເຖິງ 450 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ແອຣີໂຊນາ (Arizona) ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊີ່ງໃນແຕ່ລະປີຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ