ເຮົາມີແຮງສູ້ ຫລື AQ (Adversity Quotient) ສໍ່າໃດ!!!!!

 

ຄວາມສະຫລາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສະຖານະການທີ່ຍາກລໍາບາກເຊິ່ງນັກຈິດຕະວິທະຍາບາງຄົນໄດ້ສະເຫນີວ່າ ເປັນຄວາມ ສະຫລາດອີກຊະນິດຫນຶ່ງນອກເຫນືອໄປຈາກຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ) ແລະ ຄວາມສະຫລາດ ທາງອາລົມ (EQ) ທີ່ຄົນເຮົາສາມາດສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມສະຫລາດຊະນິດນີ້ ເພື່ອຈະຢູ່ລອດ ໃນສັງຄົມ ຫຼື ພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ


(Stoltz,1997)ໄດ້ສະຫລຸບລັກສະນະບຸກຄົນທີ່ມີລະດັບ AQ ສູງ ແລະ AQ ຕໍ່າ ໄວ້ດັ່ງນີ້:


ຄຸນລັກສະນະບຸກຄົນທີ່ມີ AQ ສູງ
1). ແຂ່ງແກງຟື້ນຕົວໄດ້ໄວເມື່ອພົບກັບອຸປະສັກ
2). ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີການປະຕິບັດງານທີ່ຍອດຢ້ຽມ ແລະສາມາດຮັກສາລະດັບຜົນງານໄວ້ໄດ້
3). ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີທີ່ແທ້ຈິງ
4). ກ້າສ່ຽງໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ຽງ
5). ພັດທະນາການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
6). ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີມີພະລັງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ສະເຫມີ
7). ຍອມຮັບທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຍາກລໍາບາກແລະຄວາມທ້າທາຍທີ່ສັບຊ້ອນ
8). ມີຄວາມອົດທົນ
9). ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ
10). ເປັນນັກແກ້ໄຂບັນຫາແລະຄວາມຄິດທີ່ຄ່ອງແຄ່ວຫລາຍ
11). ມີການຮຽນຮູ້ເຕີບໂຕແລະພັດທະນາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທີ່ມີ AQ ຕໍ່າ
1). ລົ້ມເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈໄດ້ງ່າຍ
2). ກາຍເປັນຄົນຂີ້ແພ້
3). ຊືມເສົ້າ
4). ບໍ່ປົດປ່ອຍສັກກະຍະພາບອອກມາເຕັມທີ່
5). ຮູ້ສຶກວ່າຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງບໍ່ໄດ້
6). ທໍລະມານຈາກການເຈັບປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ
7). ເຮັດໃຫ້ການກະທົບຂອງ Pacebo Effect ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄົນບາງຄົນທໍານາຍເຖິງຜົນລັບອຸປະສັກ ຕ່າງໆວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນທາງລົບຫລືໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຂະຫຍາຍອອກໄປ
8). ສັບສົນ ກັງວົນຢູ່ໃນບັນຫາ
9). ຫລີກລ້ຽງບັນຫາຫລືສະຖານນະການທີ່ທ້າທາຍ
10). ຖີ້ມຄວາມຄິດຕ່າງໆທີ່ດີ ແລະຖີ້ມເຄື່ອງມີທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້
11). ຢຸດພັກຜ່ອນກາງທາງ

--------------------------------------------------

ທີ່ມາ: Library ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ