ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວໄວຂຶ້ນບາງທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ມື້ນີ້ຄິດອອກໄປຊອກຫາວິທີມາໃຫ້ຮູ້ແລ້ວ...

ອາກາດຮ້ອນໆ, ແສງແດດແຮງໆແບບນີ້ອອກຈາກບ້ານໄປບຶດດຽວ ສາວໆກໍ່ຢ້ານຜິວດຳແລ້ວ, ສະນັ້ນ ລອງມາເຮັດຕາມເຄັດລົບຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເດີ

  • ໃຊ້ໄວເທນນິ່ງສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ: ເລືອກໃຊ້ໄວເທນນິ່ງ(Whitening) ແລະເລືອກໃຊ້ສູດເຊຮ້ຳ ເພາະຈະຊຶມເຂົ້າສູ້ຜິວໄດ້ດີ.
  • ກ່ອນອອກບ້ານ ທາຄີມກັນແດດ SPF ຄ່າສູງ 50 ຂຶ້ນໄປລວມທັງໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ, ກັ້ງຄັນຮົ່ມ.
  • ພອກຜິວດ້ວຍໂຢເກິດ: ນໍາເອົາໂຢເກິດ ຮົດທໍາມະຊາດມາພອກຜິວ, ປະໄວ້ຈົນແຫ້ງ ແລ້ວລ້າງອອກ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໄໝ້ດຳຈາກແສງແດດມີອາການດີຂຶ້ນ.
  • ຂັດຜິວດ້ວຍໝາກຂາມປຽກ: ໃນ 1 ອາທິດ ໃຫ້ເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງເພື່ອກຳຈັດຈຸລັງທີ່ຕາຍແລ້ວ ໃຫ້ຫຼຸດອອກໄປ.
  • ກິນວິຕາມິນ : ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງກິນວິຕາມິນຊີໃຫ້ໄດ້ 2000 ມີລີກຼາມຕໍ່ມື້ຈະຊ່ວຍປັບຜິວໃຫ້ຂາວໃສ.
  • ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນຈະຊ່ວຍ ປັບສະພາບຜິວໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວຂາວໃສເປັນທຳມະຊາດ.
  • ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ: ໃນມື້ໜຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມດື່ມນໍ້າໃຫ້ໄດ້ 8 ຈອກ ຫຼື ປະມານ 2 ລິດເພາະນໍ້າມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ໃຫ້ຊຸ່ໃຊື່ ແລະ ຂາວໃສຂຶ້ນໄດ້.