ເຮັດແບບໃດໃຫ້ລູກນ້ອງຢູ່ດົນໆ

ເລື່ອງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຄືຄວາມຄຽດບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນຈາກການເຮັດວຽກຫຼືເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຄວາມຄຽດກໍ່ເປັນເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເອງບໍ່ລາບລື່ນ ແລະ ຊີວິດບໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ ກໍາມະການຜູ້ຈັດການບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງບອກວ່າຫຼາຍຄົນສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຄັຍດນັ້ນໄດ້ແບບບໍ່ຕິດຂັດ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຄວາມຄຽດກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍໆຄົນ ຮູ້ສຶກໝົດກໍາລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະມີຜົນຕໍ່ເນື່ອງໄປຍັງບຸກຄົນໃກ້ຊິດ ຄວາມຈິງແລ້ວ ອາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຫົດຫູ່ ຂາດແຮງຈູງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກ ຫງຸດຫງິດ ຮ່າງກາຍອ່ອນແຮງ ບໍາມີສະມາທິເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຊີ້ວັດວ່າທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນພາວະໝົດໄຟ Burn-out ໃນການເຮັດວຽກ

Burn-out ຄືການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປແລະບໍ່ມີການພັກຜ່ອນຈົນເກີດອາການເຊັ່ນ ສະໝອງບໍ່ເດີນ ຄວາມຈໍາບໍ່ດີ ອອ່ນເພຍໝົດແຮງ ນອນບໍ່ຫຼັບ ໝົດພພະລັງນັ້ນເອງ ເມື່ອເຮົາເຮັດວຽກໜັກເກີນສັດສ່ວນຂອງການພັກຜ່ອນກໍ່ອາດເກີດອາການນີ້ໄດ້ ຄືເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກແລ້ວພັກຜ່ອນ ສະໝອງກໍ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນໄປດ້ວຍ

ຫາກເບິ່ງໃນລາຍລະອຽດຈະພົບໄດ້ວ່າພາວະ Burn-out ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກມັກຈະເກີດຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈລວມກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການເຮັດວຽກເຄັ່ງຄຽດ ກົດດັນເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ຮັບຜິດຊອບເຮັດວຽກໃນສ່ວນທີ່ຕົວເອງບໍ່ມັກແລະບໍປາຖະໜາທີ່ຈະເຮັດ ຂາດຄວາມຖະນັດ ຫຼື ວຽກມີລັກສະນະໜ້າເບື່ອ ຂາດຄວາມທ້າທາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໃສ່ໃຈການຍອມຮັບອົງກອນຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນທີ່ຍຶດຕິດຄວາມສົມບູນແບບມີມາດຕະຖານໃນການເຮັດວຽກສູງຈົນເກີນໄປ ບໍ່ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ນອກເໜືອຈາກການເຮັດວຽກແລ້ວ ຍັງມີພາລະໜ້າທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຄອບຄົວຫຼືສິ່ງອື່ນໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງພຽງພໍ ທຸກມື້ນີ້ຫາຄົນເກັ່ງໆມາເຮັດວຽກເປັນຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບອົງກອນ ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈູງໃຈຄົນເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການ Burn-out ນີ້ແລະທີ່ຄິດຢາກຍ້າຍວຽກ

1.ປັບສະພາບແວດລ້ອມ ເພາະສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັງງານ ຫາກອັງກອນມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດເຮັດຜົນງານໃຫ້ອອກມາດີຍິ່ງຂື້ນ

2.ສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີໃນອົງກອນ ການເວົ້າຈາ ປະສານງານໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານລ້ວນມີຜົນຈາກຄວາມສໍາພັນ ດັ່ງນັ້ນຫາກທຸກຄົນໃນອົງກອນມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການເຮັດວຽກ ໃຫ້ພະນັກງານຫຼຸດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນ

3.ຈັດສັນປະລິມານວຽກໃຫ້ເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເອງເຊື່ອວ່າມີຄົນໜຶ່ງທີ່ເກັ່ງກ່ວາຄົນອື່ນ ມີຄວາມສາມາດພິເສດໃນບາງເລື່ອງຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າເຂົາກໍ່ເປັນຄົນທໍາມະດາ ຢ່າພະຍາຍາມເພີ່ມ%ຍກໃຫ້ເກີນຄວາມສາມາດທີ່ເຂົາຈະຮັບໄດ້ ທັງນີ້ການຈັດປະລິມານວຽກໃຫ້ເໝາະສົມນອກຈາກຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະ ຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດອີກດ້ວຍ

ເພາະທຸກຄົນຕ້ອງປະສົບກັບສະຖານະການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຄື ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມືກັບຄວາມຄຽດນັ້ນ ແລະ ຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ.