ເຮັດແນວໃດເມື່ອແສບກະເພາະ!! ມາເບິ່ງ

 

ໃນຍຸກທີ່ເຮັດວຽກກັນໂຕເປັນກຽວແບບນີ້ ຫຼາຍໆຄົນອາດເຖິງຂັ້ນບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າບາງຄາບໄປໆມາໆ ຈາກບາງມື້ກາຍເປັນຫຼາຍມື້ ກິນແດ່ບໍ່ກິນແດ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສຸດທ້າຍກາຍເປັນວ່າໂລກກະເພາະຖາມຫາ ເຊິ່ງຈະມີອາການເຈັບທ້ອງແລະແສບກະເພາະ ເຊິ່ງແສນຈະທຸກທໍລະມານສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ເປັນໂລກນີ້ 

ວິທີທີ່ທ່ານຈະສາມາດບຳບັດ ຫຼຸດອາການປວດແສບໃຫ້ເຊົາໄປໄດ້ກໍ່ຄືການກິນອາຫານແຕ່ລະຄາບໃນແຕ່ລະວັນພຽງເລັກໜ້ອຍ ແຄ່ພໍອີ່ມ ຢ່າກິນອາຫານໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຄວາມແຊບ ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ອງຫຼຸດ ຫຼືງົດໄດ້ກໍ່ຈະດີ ໃນອາຫານທີ່ມີລົດຈັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄັມຈັດ ເຜັດຈັດ ສົ້ມຈັດ

ເມນູທີ່ມາຈາກ້ວຍ ນ້ຳເຜີ້ງ ເນີຍຖົ່ວ ຈະເປັນເມນູພິເສດທີ່ດີໃນການປ້ອງກັນແລະບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ແສບກະເພາະອາຫານ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງກິນເຂົ້າໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ກິນເປັນບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ພໍ ເພາະວ່າຫົວໃຈໃນການບັນເທົາອາການກໍ່ຄືຕອງກິນອາຫານໜ້ອຍໆ ຍັງມີອີກຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸກອາການໄດ້ກໍ່ຄືຕ້ອງງົດຢາສູບຢ່າງເດັດຂາດ ໂດຍຄວນຈະງົດທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ເລີ້ມມີອາການປວດຫຼືແສບກະເພາະອາຫານ