ເຮັດແນວໃດເມື່ອຕ້ອງໄປກິນລ້ຽງ

ຍາມໃດທີ່ມີການຈັດປາຕີ້ເຄື່ອງດື່ມໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຈັດງານມັກຈະຕ້ອງກຽມໄວ້ໃນງານ ນັ້ນກໍຄືເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍແລ້ວກໍເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ໄປຮ່ວມວຽກຫາກຈະມີ ໃຜບໍ່ມັກດື່ມກໍຄົງລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າໜ້ອຍດຽວເດີ້ແຕ່ພໍສະຖານະການບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນໂຮແຊວພາໄປອາດມີເມົາຄ້າງຮອດເຊົ້າ ແລະ ບາງຄົນອາດມີອາການເຈັບຫົວ ຫຼື ມຶນຫົວຂ້າມວັນ.

ກຽມພ້ອມກ່ອນງານລ້ຽງ

1.ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ທ້ອງຫວ່າງເນື່ອງຈາກແອລກໍຮໍດູດຊຶມໄດ້ຫຼາຍສຸດທີ່ສ່ວນຕົ້ນຂອງລໍາໄສ້ນ້ອຍ ການດູດຊຶມຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄວຂຶ້ນໄດ້ ຫາກທ້ອງຫວ່າງ ຫຼື ມີການດື່ມພ້ອມກັບເຄື່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມ ຫຼື ໂຊດາຂະນະທີ່ທ້ອງຫວ່າງແອລກໍຮໍຈະຖືກດູດຊຶມຜ່ານເຍື່ອຫຸ້ມກະເພາະອາຫານເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໂດຍກົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເມົາ ແລະ ເຫງົາຊຶມໄດ້ໄວ.

2.ກິນນໍ້າຜັກໝາກໄມ້ ຫຼື້ ວິຕາມິນບີລວມລົດການສູນເສຍວິຕາມິນ ຮໍໂມນ ແລະ ເອນໄຊຫຼາຍຊະນິດ ຖືກຍັບຍັ້ງດ້ວຍລິດຂອງແອລກໍຮໍທີ່ສໍາຄັນຄືຮໍໂມນ Antidiuretic (ADH) ທີ່ຄວບຄຸມໄຕ ໃຫ້ດູດນໍ້າກັບເມື່ອຮໍໂມນ ADH ຖືກຍັບຍັ້ງເຮັດໃຫ້ໄຕບໍ່ດູດນໍ້າກັບເຮົາຈຶ່ງປັດສາວະເລື້ອຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຍິ່ງສູນເສຍນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈໍານວນຫຼາຍຈົນມີອາການອ່ອນເພຍໄດ້ການຂາດວິຕາມິນທີ່ພົບຫຼາຍຫລັງຈາກດື່ມແອລກໍຮໍຄື ວິຕາມິນເອບີ 1 ບີ 3 ບີ 6 ໂຟເລດ ວິຕາມິນອີແລະ ແຮ່ທາດຊີລີນຽມ

3.ດື່ມນໍ້າຕາມທຸກ 1 ຊົ່ວໂມງຈາກເຫດຜົນໃນຂໍ້ 2 ທີ່ເຮົາຕ້ອງທົດແທນນໍ້າທີ່ເສຍໄປຈາກປັດສາວະ ແລະ ລົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແອລກໍຮໍໃນເລືອດບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປຄວນຕ້ອງດື່ມນໍ້າຕາມທຸກ 1 ຊົ່ວໂມງ.

4.ດື່ມຫຼາຍເກີນໄປຕັດສິນໃຈຜິດພາດແອລກໍຮໍມີລິດກົດລະບົບປະສາດສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈຜິດຖືກສ່ວນທີ່ຄອຍຍັບຍັ້ງການກະເຮັດທີ່ຕົນເອງເຫັນວ່າບໍ່ຖືກບໍ່ຄວນທັງຫຼາຍໄວ້ເມື່ອສ່ວນນີ້ໂດນກົດໄວ້ ເມື່ອສ່ວນນີ້ໂດນກົດໄວ້ອາດເຫັນຫຼາຍຄົນມີພິດຕິກໍາທີ່ຄຶກຄັກ ກ້າຫານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ອາດເກັບກົດໄວ້ອອກມາດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນດື່ມພໍປະມານ.

5.ດື່ມພໍປະມານ ທາງການແພດໃຫ້ຜູ້ຊາຍດື່ມແອລກໍຮໍໄດ້ບໍ່ເກີນ 3 ໜ່ວຍ/ມື້ ຜູ້ຍິງດື່ມໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ໜ່ວຍ/ມື້ ໃນລາຍທີ່ພົບວ່າບໍ່ມີພະຍາດຕັບ (ປະລິມານອັນຮໍ 1ໜ່ວຍ=ການດື່ມແອລກໍຮໍ 12-15 ກຣາມເຊັ່ນ ວາຍ 120 ຊີຊີ ເບຍ 360 ຊີຊີ ວິສກີ້ ຫຼື ວອດກ້າ 30 ຊີຊີ)

6.ດື່ມເລື້ອຍພະຍາດຕັບຖາມຫາອະໄວວະທີ່ຮັບບົດໜັກໃນການກໍາຈັດແອລກໍຮໍໃນຮ່າງກາຍຄືຕັບເຊລ໌ຕັບຈະຜະລິດເອນໄຊເພື່ອປ່ຽນແອລກໍຮໍໄປເປັນອະເຊດດີໄຮ ແລະ ປ່ຽນເປັນກົດອະຊິຕິກແລະ ອະເຊທິລານໂຄເອ ຕາມລໍາດັບເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າສູ່ເມຕາໂບລິຊຶມຕໍ່ ໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານແລະ ນໍ້າຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງດື່ມບໍ່ຫຍຸດຕັບຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກຍ່ອຍສະຫຼາຍແອລກໍຮໍບໍ່ຫຍຸດເຊັ່ນກັນຈົນຕັບລະເລີຍໜ້າທີ່ສະຫຼຸບກົດໄຂມັນການກໍາຈັດສານພິດອື່ນໆຜົນຄືເກີດການຄັ່ງໄຂມັນທີ່ຕັບ (Fatty Liver) ລວມທັງສານພິດຕ່າງໆ ທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບມາຈົນອາດນໍາໄປສູ່ຕັບອັກເສບໃນທີ່ສຸດກໍຈະກາຍເປັນຕັບແຂງ.(ແລະຍັງສ່ຽງເປັນເກົ້າອີກດ້ວຍ)

7.ຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຫຼັງກິນລ້ຽງ ຫຼັງປາຕີ້ອັນໜັກໜ່ວງຫຼາຍຄົນຈະມີອາການເມົາຄ້າງເພາະຮ່າງກາຍນໍາອະເຊັດດີໄຮເຊິ່ງເປັນສານພິດຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍໄປຍ່ອຍເປັນກົດອະຊິຕິກບໍ່ທັນ ນໍາມາສູ່ອາການອັນບໍ່ປະສົງທັງຫຼາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະຫຼອງເມົາແລ້ວເຊັ່ນ ເຈັບຫົວ ປວດຮາກ ເສຍການຊົງຕົວ ຫິວນໍ້າ ປາກແຫ້ງ ອ່ອນເພຍ ປວດເມື່ອຍໂຕ ວິທີແກ້ເບື້ອງຕົ້ນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ ຫຼື ຫາອາຫານຮອງທ້ອງຈະໄດ້ລົດອາການເມົາຄ້າງໄດ້.

"ຫາກມີອາການປວດຫົວສາມາດກິນຢາແກ້ປວດລົດໄຂ້ໄດ້ ຫາກມີອາການປວດຮາກ ສາມາດ ດື່ມນໍ້າຂິງອຸ່ນໆ ຫຼື ຊາເປັບເປີມິ້ນຈະຊ່ວຍລົດອາການນີ້ໄດ້ດີ ຫຼື ເຕີມວິຕາມິນແຮ່ທາດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈາກນໍ້າຜັກໝາກໄມ້ວິຕາມິນບີລວມ ຫຼື ວິຕາມິນລວມເພີ່ມການສ້າງກູ໊ດໄທໂອນໃນຕັບດ້ວຍສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເພື່ອຟື້ນຟູແຊນຕັບ ແລະ ເລັ່ງການກໍາຈັດສານຕົກຄ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການເມົາຄ້າງຫາກເຫງົານອນສາມາດດື່ມກາເຟໄດ້ເພາະກາເຟອີນໃນກາແຟເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ"