ເອເຢນບໍ່ຟັນທຸງ ຊາຣີ ຄຸມອັດຊູລາຕໍ່ປີໜ້າ

 

ອະເລສຊານໂດ ເປເຢກີນີ ນາຍໜ້າຂອງ ເມົາລິຊີໂອ ຊາຣີ ເຜີຍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຈະເຮັດວຽກັບ ນາໂປລີ ຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ຫຼັງຈາກທີ່ສັນຍາຈະໝົດລົງລະດູການນີ້ ແລະ ສະໂມສອນມີເວລາຈົນເຖິງໝົດເດືອນເມສາເພື່ອໃຫ້ຕົວເລືອກຂະຫຍາຍສັນຍາອອກໄປອັດຕະໂນມັດ.

 

ອະເລສຊານໂດ ເປເຢກີນີ ນາຍໜ້າຂອງ ເມົາລິຊີໂອ ຊາຣີ ນາຍໃຫຍ່ຂອງ ນາໂປລີ ສະໂມສອນຍັກໃຫຍ່ຈາກ ກັນໂຊ ຊີຣີ ອາ ບໍ່ຮັບປາກວ່າຜູ້ຈັດການຈະຢູ່ຄຸມທີມ “ອັດຊູລາ” ຕໍ່ໄປອີກບໍ່ໃນລະດູການໜ້າຫຼັງຈາກທີ່ສັນຍາຈະໝົດລົງຕອນຈົບລະດູການນີ້ ແລະ ສະໂມສອນມີຕົວເລືອກໃນການຂະຫຍາຍອອກໄປອັດໂຕມັດ.

 

ຊາຣີ ອະດີດນາຍໃຫຍ່ ເອັມໂປລີ ມາຄຸມທັບແທນທີ່ ຣາຟາເອວ ເບນີເຕດ ທີ່ໝົດສັນຍາ ແລະ ເລືອກໄປຄຸມທັບ ເຣອັນ ມາດຣິດ ໂດຍເຂົາພາທີມນັ່ງບັນລັງຈ່າຝູງມາດົນສົມຄວນຈົນບໍ່ເທົ່າໃດນັດທີ່ຜ່ານມາເຖິງເສຍຕຳແໜ່ງໃຫ້ກັບ ຢູເວັນຕຸດ ລ່າສຸດມີຂ່າວກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂົາອອກມາເຊິ່ງນາຍໜ້າຂອງເຂົາກໍບໍ່ຮັບປາກເລື່ອງໃດ.

 

“ຊາຣີ ບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ ອໍເລລິໂອ ເດ ລໍເລັນຕິດ ໃຊ້ຕົວເລືອກຂະຫຍາຍສັນຍາ ເມົາລິຊີໂອ ບອກຂ້ອຍເລື່ອງນັ້ນດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນແຕ່ນອກຈາກນັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງສັນຍາເລີຍສິ່ງທີ ຊາຣີ ເຮັດທີ່ທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ຄືການຖອນເງິນມາຊື້ຂອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມີຄົນບອກວ່າ ຊາຣີ ອາດນັບມື້ຖ້າໃຫ້ຮອດ 30 ເມສາຂ້ອຍອົດຫົວບໍ່ໄດ້ສັນຍາຄືພາບສະທ້ອນຂອງຜູ້ຈັດການທີມ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງມີເວລາ ຕ້ອງມີສະຕິທີ່ດີ”.

“ຖ້າຈຳເປັນເຂົາຂະທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງທັງໝົດເພື່ອພາທີມເປັນແຊມ ສະກູເດັດໂຕ ແບບທີ່ເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ແຕ່ແຮງຂອງເຂົາຕອນນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມພົບ ປາລາໂມ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງນັ້ນຕອນທີ່ເກມທຸກເກມຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດທຸ່ມເທລົງໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການແຂ່ງຂັນ ຂ້ອຍບອກບໍ່ໄດ້ວ່າ ຊາຣີ ຈະຢູ່ກັບ ນາໂປລີ ຕໍ່ໄປໃນລະດູການໜ້າ ສັນຍາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼັກຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເຮົາສົນໃຈ ແລະ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ລົມກັບ ຊາຣີ ເລື່ອງນີ້ ແລະ ຈະບໍ່ລົມ ເຮົາມີສະມາທິກັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ເກມກັບ ປາລາໂມ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຮົາວັອກແວັກບໍ່ໄດ້”.