ເອັດເຮັດບີ ວຽງຈັນ ຊ້ອມໜັກກ່ອນພົບກັບ ລາວໂຕໂຍຕ້າ

ເອັດເຮັດບີ ວຽງຈັນ ຊ້ອມໜັກກ່ອນພົບກັບ ລາວໂຕໂຍຕ້າ ໃນວັນທີ 25/7/2015 ທີ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 16

ທີ່ມາ SHB Vientiane