ເອັດເຮັດບີວຽງຈັນເປີດບ້ານຊະນະລາວໂຕໂຍຕ້າ

ເສິກລາວພີເມຍລີກໃນອາທິດນີ້ ຄູໃຫຍ່ເປັນການພົບກັນລະວ່າງ ເອັດເຮັດບີວຽງຈັນເປີດບ້ານພົບລາວໂຕໂຍຕ້າທີມດັງ ເຊິ່ງຜົນອອກມາແມ່ນ ເອັດເຮັດບີວຽງຈັນເອົາຊະນະລາວໂຕໂຍຕ້າໄປໄດ້ 3-1

ທີ່ມາ Lao Football News ຂ່າວສານບານເຕະລາວ