ເອຟເອຕັ້ງຂໍ້ຫາເຮືອໃບປະເດັນສານກະຕຸ້ນ

 

ແມນ ຊີຕີ ຖືກ ເອຟເອ ຕັ້ງກະທົງຫຼັງຮັບປະກັນບໍ່ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍ່ໂດບຢາຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍທາງ “ເຮືອໃບສີຟ້າ” ຍັງມີສິດອຸທອນຢູ່.

 

ສະມາຄົມບານເຕະອັງກິດ ຫຼື ເອຟເອ ຕັ້ງຂໍ້ຫາ “ເຮືອໃບສີຟ້າ” ແມນເຊສເຕີ ຊີຕີ ສະໂມສອນມະຫາເສດຖີຂອງ ພຣີເມຍລີກ ຫຼັງຈາກທີ່ມີປະເດັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍ່ໃຊ້ສານກະຕຸ້ນຂອງພວກເຂົາມັນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່.

 

ກົດດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ສານກະຕຸ້ນຂໍ້ທີ 14 ຂອງ ເອຟເອ ມີການລະບຸເອົາໄວ້ວ່າທຸກສະໂມສອນຈຳເປັນຕອ້ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຕາມທີ່ ເອຟເອ ຮຽກຮ້ອງເຊັ່ນ ວັນເວລາໃນການຊ້ອມ, ເວລາເລີ່ມຊ້ອມ ແລະ ເວລາຊ້ອມແລ້ວ, ສະຖານທີ່ໆໃຊ້ໃນການຊ້ອມ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຂອງນັກເຕະເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ຂ້າມຄືນ ເປັນຕົ້ນ.

 

“ສະໂມສອນເຮັດການລະເມີດກົດຂໍ້ທີ 14 ໃນປະເດັນທີ່ວ່າຂໍ້ມູນໃນລາຍງານຕ່າງໆມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ມີການອັບເດດຈາກທາງສະໂມສອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມັນຍັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ” ຖະແຫຼງການຂອງ ເອຟເອ ລະບຸໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ່ມຕື່ມ ພຽງຮູ້ວ່າ “ເຮືອໃບສີຟ້າ” ມີເວລາເລືອກທີ່ຈະອຸທອນ ຫຼື ບໍ່ຈົນຮອດວັນພະຫັດນີ້ (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ).