ເຫັນຫຼາຍໆຄົນມັກໃສ່ໂສ້ງຮັດຂາແລ້ວຮູ້ບໍ່ວ່າມັນມີຜົນຮ້າຍຫຍັງແນ່ ?

ສຳນັກຂ່າວ BBC ເປີດເຜີຍວ່າ ບັນດາທ່ານທີນິຍົມຕາມແຟຊັ່ນໃຫ້ຈົດຈຳເອົາໄວ້ວ່າ : ຕາມການວິໄຈຂອງແພດ ຜົນອອກມາປາກົດວ່າ ບໍ່ຄວນໃສ່ໂສ້ງ ແບບຮັດຫຸ່ນຫຼາຍເພາະວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມຊີ້ນໄດ້ , ຜົນວິໄຈ ໄດ້ກວດພົບສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບບໍ່ວ່າຈະເປັນອາການເຈັບ ຫຼື ມຶນຕາມກົກຂາ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດມາຈາກການໃສ່ໂສ້ງຮັດຫຸ່ນຫຼາຍ ນອກນີ້ ການໃສ່ໂສ້ງຮັດຫຸ່ນຫຼາຍເກິນໄປ ຍັງເຮັດໃຫ້ແກ່ນອັນທະບິນບ້ຽວໄດ້, ຄວນເລືອກເບີ ຫຼື ແບບທີ່ຫຼົມຈະດີກວ່າ.

ຄວາມສ່ຽງອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຄື ໂສ້ງຮັດຫຸ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຈຸກສຽບທ້ອງໄດ້ງ່າຍ ເພາະແອວໂສ້ງ ຈະໄປບີບຮັດ ຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ກົດໄຫຼກັບຮູຄໍ.

ພາບປະກອບຈາກ:ອິນເຕີເນັດ