ເຫັດເຜາະ ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ!!

ເຫັດເຜາະ ຫຼື (Barometer Earthstars) ນັ້ນ ທົ່ວໂລກຖືວ່າເປັນຢາດີທີ່ຫາຍາກ ມີຫຼາຍປະເທດໃຊ້ເຫັດເຜາະເປັນຢາກະຕຸ້ນການຫລັ່ງເອັນໄຊຍ່ອຍແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ໄປເສີມ ແລະ ບຳລຸງຕັບອ່ອນໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຫລັ່ງອິນຊູລິນມາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອນຳໄປສູ່ຂະບວນການໃຊ້ນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ ຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ອິນເດຍ, ເນປານ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາພວກເຂົາໃຊ້ເຫັດເຜາະເປັນຢາສຳຄັນໃນ ການຮັກສາໂຣກເບົາຫວານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຜູ້ເປັນເບົາຫວານກ່ອນຈະກິນເຫັດເຜາະແມ່ນຄວນນຳເຫັດເຜາະໄປລວກດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນກ່ອນເພື່ອຢັບຢັ້ງເອັນໄຊມ໌ເສື່ອມກ່ອນ ແລ້ວນຳໄປເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຊ່ອງແຂງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໂລກເບົາຫວານໄດ້ກິນເປັນປະຈຳ ຈະສາມາດປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນເບົາຫວານຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມ ຄວນກິນເຫັດເຜາະຄວບຄູ່ກັບຢາຄວບຄຸມນ້ຳຕານ ແຕ່ພໍນ້ຳຕານສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາກິນແຕ່ເຫັນເຜາະເປັນປະຈຳຢ່າງດຽວກໍ່ພໍ ກິນພຽງວັນລະ 1-2 ດອກກໍ່ພໍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາໃນຕົວເຫັດເຜາະນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນສານໂມເລກຸນໃຫຍ່ ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງ ນອກຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີໃນລະບົບຍ່ອຍເຮັດການຍ່ອຍກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຮ່າງກາຍເຮົາມີຈຸລິນຊີພວກນີ້ພຍງພໍ ຫຼື ບໍ່ ຄວນນຳເຫັດເຜາະມາຜ່ານຂະບວນການໝັກກ່ອນຈະດີທີ່ສຸດ

ນອກຈາກສັບພະຄຸນຂອງເຫັດເພາະທີ່ສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້ໂດຍກົງແລ້ວ ຍັງມີສັບພະຄຸນອື່ນໆດັ່ງນີ້:

  • ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ

  • ຊ່ວຍຮັກສາອາການຊ້ຳໃນ

  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກວັນນະໂລກ

  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຢັບຢັ້ງການເກີດຂອງເຊລມະເຮັງໄດ້ດີ

  • ຊ່ວຍໃນການຮັກສາແຜເປັນ ແລະ ຜິວໃຫ້ລຽບບນຽນໄດ້

  • ຊ່ວຍຫຼຸດອາການບວມ ຫຼື ອັກເສບ

  • ຊ່ວຍແກ້ໄຂອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ແກ້ໄຂ້

  • ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງຕົວໄດ້ໄວ ຢຸດໄຫລໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

  • ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຄັນຕາມນິ້ວຕີນ ຫຼື ນິ້ວມືໄດ້

 

ຂໍ້ມູນຈາກ:  ເວັບໄຊ. ເກັດໜ້າຮູ້ / news.com.la