ເຫັດປວກ.....ຫວານໆໆໆໆ

ເຫັດປວກ

ອາກາດຍາມຝົນແບບນີ້ແນ່ນອນເຮົາຫລາຍຄິດເຖິງເຫັດປວກອາຫານທີ່ຂື້ນຊື່ເລື່ອງຄວາມແຊບແລະຫາຢາກລາຄາແພງຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການເປັນຢ່າງຈຳນວນຫລາຍ