ເຫດຜົນໃດຈຶ່ງຕ້ອງການໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ

ໃກ້ປານໃດຈຶ່ງຖືວ່າໃກ້ເກີນໄປ? ຄໍາຕອບຂອງເລື່ອງນີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະວັດທະນະທໍາ, ແຕ່ເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ເວລາເຮົາພົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຮົາມາຫາຄໍາຕອບກັນ

ງານວິໃຈຫຼາຍຢ່າງບົ່ງຊີ້ວ່າ ຄົນໃນແຕ່ລະວັດທະນະທໍາມີຄວາມຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງກັນໄປໃນເລື່ອງຂອງການຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄົນເຮົາຕ້ອງມີ, ອານາເຂດສ່ວນຕົວ ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຢູ່ ແລະ ເມື່ອພົບຄົນແປກໜ້າເຮົາມັກຈະຮັກສາໄລຍະຫ່າງເອົາໄວ້.

ບາງຄົນບໍ່ເຄີຍສົນໃຈເມື່ອຄົນແປກໜ້າເຂົ້າມາໃກ້ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈເວລາມີຄົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍເຂົ້າມາໃກ້ຕົວຈົນເກີນໄປ, ໂດຍປັດໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາ, ອາຍຸ ແລະ ເພດ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກເລື່ອງພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວນີ້.

ນັກວິທະຍາສາດຄິດວ່ານີ້ຄືກົນໄກຕາມທໍາມະຊາດຂອງເຮົາເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆ ໂດຍງານວິໄຈທີ່ພິມໃນວາລະສານ Journal of Cross-Cultural Psychology ເມື່ອປີ 2017 ບົ່ງຊີ້ວ່າ ຄົນຊາອຸດີອາລະເບຍ ຮັງກາລີ ແລະ ໂລມາເນຍ ມັກເວັ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນໄວ້ທີ່ປະມານ 127-130ຊມ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອາເຈນຕິນາ, ເປລູ  ແລະ ບັນແກເລຍ, ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນພຽງ 77-81ຊມ ຜູ້ຊ່ຽວຊາຍບອກວ່າ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງທີ່ວ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາວາງຕົວໄດ້ເໝາະສົມເມື່ອເຂົ້າສັງຄົມພົບປະເພື່ອນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນຈາກຕ່າງວັດທະນະທໍາ