ເຫດຜົນທີ່ອົກຫັກຊໍ້າຊາກ

ຄວາມຮັກເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈຢາກ ບາງຄົນກໍພົບຄົນທໍາອິດກໍຮັກກັນໄດ້ຍາວນານສ້າງຄອບຄົວດ້ວຍກັນ ແຕ່ບາງຄົນຄົບມາເປັນ 10 ຄົນກໍບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າຈະສົມຫວັງກັບໃຜເລີຍ ທັ້ງທີ່ໃຈກໍຢາກມີເປັນຕົນເປັນຕົນຄືຄົນອື່ນໆ ແລະຮູ້ບໍວ່າການທີ່ອົກຫັກຊໍ້າຊາກ ມັນມີເຫດຜົນຢູ່ວ່າ ແຕ່ຈະມີຫຍັງແຕ່ ແລະນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ອົກຫັກຊໍ້າຊາກ.

  1. ຕົກຂຸມຮັກ: ຂຸມທີ່ວ່າຄື ເຈົ້າຕີຄວາມໝາຍວ່າ ຮັກຄືຄວາມຫຼົງໄຫຼ ຄວາມຫຼົງໄຫຼນັ້ນມັນເປັນພຽງການມັກພຽງຊົ່ວຂະນະ ທັ້ງທີ່ຄວາມຈິງຄໍາວ່າຮັກນັ້ນມັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການຫຼົງໄຫຼພຽງຂ້າມຄືນ ຮັກຕ້ອງການຄົນທີ່ແຂງແກ່ນ, ປັບຕົວເກັ່ງ ແລະສູ້ໄປດ້ວຍກັນຕ່າງຫາກ.
  2. ເປັນຕົວເອງຫຼາຍເກີນໄປ: ຄວາມຜິດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຄືເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຍອມອ່ອນຂໍ້ໃຫ້ກັບອີກຝ່າຍ ຄິດສະເໝີວ່າຕົນເອງຖືກ ເພາະເມື່ອມີຄວາມຮັກກໍຢາກຄອບຄອງເຂົາໄປທັງໝົດ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ການ່ອຍວາງໃຫ້ທັ້ງຄູ່ໄດ້ເປັນຕົວເອງ ແລະຍອມປະນິປະນອມນັ້ນກໍສໍາຄັນບໍ່ແພ້ກັນ.
  3. ປາກແຂງ ບໍ່ຍອມສະແດງຄວາມຮັກ: ການສະແດງອອກໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກຮູ້ ມີເປັນລ້ານວິທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກ ແຕ່ເຈົ້າກໍເປັນພວກທີ່ບໍ່ຍອມບອກເຂົາ, ບໍ່ສະແດງອອກ ແລ້ວເຂົາຈະຮູ້ບໍວ່າເຈົ້າຮັກເຂົາ.
  4. ເປັນພວກທີ່ມັກພິສູດຄວາມຮັກ: ຮັກມັນບໍ່ແມ່ນວິທະຍາສາດ ແຕ່ມັນເລື່ອງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້ເຊັນ ເຈົ້າຮັກເຂົຫຼາຍບໍ? ເຂົາເຮັດແບບນີ້ສະແດງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກບໍ?
  5. ແຍກຄໍາວ່າດູຕົນສົງສານ ກັບຮັກບໍ່ໄດ້: ຂໍ້ດີຄືເຈົ້າຈະເປັນຄົນເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນ ຂໍ້ເສຍຄືເຈົ້າຈະສົງສານຄົນອື່ນໄປທົ່ວ ບາງຄົນມາປຶກສາເລື່ອງຄວາມຮັກ ເຈົ້າກັບເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເພາະດູຕົນສົງສານ ແລະສຸດທ້າຍກະແຍກບໍ່ອອກວ່າຮັກ ຫຼືດູຕົນສົງສານ.
  6. ຮັກເພື່ອຮັກສາໜ້າຕົນເອງ: ຖ້າເລີ່ມຮັກຈາກສະຖານະທາງການເງິນ ກໍຢ່າງຫວັງວ່າຈະໄດ້ໃຈຈາກຄົນໆນັ້ນເລີຍ ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນສະຖານະທາງສັງຄົມ ລອງເບິ່ງຄວາມຮັກໃນມຸມອື່ນໆ.
  7. ບໍ່ຍອມປ່ຽນຄວາມຄິດເດີມໆ: ຝັງຄວາມຄິດໃນຫົວວ່າຮັກຕ້ອງເປັນແບບນັ້ນແບບນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຊິປ່ຽນຫຍັງເລີຍ.
  8. ພຽງຕ້ອງການຄົນມາເຕີມເຕັມ: ຮູ້ສຶກໄປເອງສະເໝີວ່າຕົນເອງຂາດ ຕົນເອງຕ້ອງການຄວາມຮັກ ທັ້ງທີ່ຄວາມຮັກຂອງຄົນຮອບຕົວກໍມີຫຼາຍ ແຕ່ເຈົ້າກັບເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄ່າ ໂຫຍຫາຄວາມຮັກຈາກຄົນອື່ນຫຼາຍເກີນໄປ.
  9. ພະຍາຍາມປ່ຽນອີກຝ່າຍຕະຫຼອດເວລາ: ການທີ່ປ່ຽນຄົນຮັກນີ້ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເໝືອນທໍາຮ້າຍເຂົາໂດຍທາງອ້ອມ ເພາະຄວາມຮັກນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີໃຜຕ້ອງການຄົນຮັກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ຄວາມຮັກຄືການຍອມຮັບຄົນຮັກໃນຮູບແບບທີ່ເຮົາຮັບໄດ້.
  10. ໄລ່ຕາມຄວາມຮັກ: ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໃຫ້ຕາມຫາກໍຈະບໍ່ມີວັນພົບ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າລອງຢູ່ເສີຍໆ ມີຄວາມອົດທົນທີ່ຈະລໍໃນສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ຫາກຊິມີມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທີ່ຊິພົບຄົນທີ່ລໍ.