ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນຫ້ອງນໍ້າ ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ

ຫຼາຍຄົນທີ່ມີນິໄສມັກຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນຫ້ອງນໍ້າ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເພາະເຈົ້າສາມາດຮັບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ເຂົ້າສູ່ຕົວເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຊັ່ນ: ເຊື້ອຊາລໂມເນລລາ , ເຊື້ອອີໂຄໄລ E ແລະ C

Dr. Lisa Ackerley ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະອະນາໄມໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຖ້າຫາກເຈົ້າເຊັດກົ້ນຂອງເຈົ້າແລ້ວ ຈັບໂທລະສັບຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ລ້າງມື ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອແບັກທີເລຍທັງໝົດທີ່ຕິດຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງເຈົ້າ”

Dr. Ron Cutler ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການວິທະຍາສາດຊີວະພາບພະລາຊີນີແມລີ່ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ປົກກະຕິແລ້ວຄົນເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ໂທລະສັບ ໃນເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັດ ທີ່ປົນເປື້ອນມາກັບອຸດຈະລະ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າ”

ເຊື້ອໄວຣັດທີ່ເຂົ້າສູ່ມືເຮົາ ມັນຍັງສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍທາງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງເວົ້າອີກວ່າ: ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນເກັບໄມ້ສີແຂ້ວໄວ້ກັບຊັກໂຄກ ລວມເຖິງການວາງໂທລະສັບໄວ້ເທິງຄິດຊູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າ ຫຼືບ່ອນອື່ນໆ

ເຊື້ອພະຍາດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດຕິດມາກັບໂທລະສັບຂອງເຈົ້າໄດ້ ແລະ ມັນຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 2-3 ວັນ ເພາະໂທລະສັບຂອງເຈົ້າຮ້ອນ ຈະເປັນບ່ອນຢູ່ທີ່ອົບອຸ່ນຂອງແບັກທີເລຍ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງເວົ້າອີກວ່າ “ຫາກມີຄາບຄວາມໜຽວ ຂອງເຂົ້າໜົມ ຕິດຢູ່ກັບໂທລະສັບ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ແບັກທີເລຍອາໄສຢູ່ໄດ້ດີ” ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າລືມລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ ແລະນໍ້າ.

cr: http://www.rak-sukapap.com/2017/01/blog-post_173.html