ເຫງົານອນເລື່ອຍໆສ່ຽງເປັນ 6 ໂລກຮ້າຍທີ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ຕົວ

ເຫງົານອນເລື່ອຍໆສ່ຽງເປັນ 6 ໂລກຮ້າຍທີ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ຕົວ

ຫຼາຍໆຄົນ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຫ້ອງການ ເມື່ອຮອດຕອນສວາຍໜັງກິນເຂົ້າສວາຍອື່ມໜັງຕາກໍ່ເລີ່ມໜັກ ເກີດອາການຢາກນອນຫຼັບພັກຜ່ອນສາຍຕາຂຶ້ນມາທັນທີ ໃນຄໍລຳ ສຸຂະພາບ ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະພາທຸກຄົນມາກວດເບິ່ງຮູ້ຈັກໄປພ້ອມໆກັນວ່າ ອາການຫາວນອນ, ເຫງົານອນທີ່ເຮົາເປັນກັນຢູ່ປະຈຳນີ້ມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສ່ຽງເປັນໂລກໃດແນ່ ຖ້າຢາກຮູ້ເຮົາມາອ່ານພ້ອມກັນເລີຍ.

1. ໂລກນອນບໍ່ຫຼັບ
ກໍ່ຍ້ອນນອນບໍ່ຫຼັບນອນບໍ່ພໍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຄິດເລື່ອງວຽກຫຼາຍ, ຄົນມັກນອນເດິກ ຫຼື ຄົນທ່ຽວເດິກ ມັກຈະມີອາການນີ້.

 2. ໂລກຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ
ໂລກນີ້ມີຜົນຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກໂລກນອນບໍ່ຫຼັບ ເມື່ອຄົນທີ່ມີອາການນອນບໍ່ຫຼັບຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຄືນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ຕ້ອງການການພັກຜ່ອນ ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດມີສາເຫດອື່ນເນື່ອງຈາກການທີ່ທ່ານກິນອາຫານປະເພດແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານຫຼາຍຈົນເກີນ ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເກີດມີອາການອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍ, ຄວາມຈຳບໍ່ດີປານໃດ, ປວດຫົວ ແລະ ນອນຫຼັບບໍ່ສະໜິດດີ.

 3. ໂລກເບົາຫວານ

ເນື່ອງຈາກເລືອກມີປະລິມານນ້ຳຕານສູງ ແລະ ອາການມັກເຫງົານອນນີ້ເປັນສັນຍານທຳອິດທີ່ສະແດງ ຫຼື ເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານນັ້ນຢູ່ໃນພາວະນ້ຳຕານໃນເລືອກສູງອາດນຳໄປສູ່ໂລກເບົາຫວານໄດ້.

 4. ໂລກລົມຫຼັບ
ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຕອນກາງເວັນຈະຢາກນອນເອົາແທ້ເອົາວ່າ ແຕ່ພໍຕົກກາງຄືນມາພັດຕາແຈ້ງບໍ່ຢາກນອນ ນອນຈັ່ງໃດກໍ່ບໍ່ຫຼັບ ໂລກນີ້ຫາກປ່ອຍໃຫ້ເປັນດົນໆບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຈະສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ກັບສຸຂະພາບຈິດທີ່ອາດກາຍເປັນຄົນຫງຸດງິດງ່າຍ ສະໝອງຊ້າ.

 5. ໂລກເລືອດຈາງ
ແມ່ຍິງຈະມີໂອກາດເປັນໂລກເລືອດຈາງໄດ້ງ່າຍ ເພາະສາເຫດອາດມາຈາກການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດບໍ່ພຽງພໍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສູນເສຍເລືອດເນື່ອງຈາກມີປະຈຳເດືອນ ສ່ວນສາເຫດອື່ນຍັງມາຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເມື່ອຍງ່າຍ, ບໍ່ສົດຊື່ນ ແລະ ມັກເຫງົານອນຢູ່ຕະຫຼອດ

 6. ເປັນໂລກແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼື ອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ 
ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງກະເພາະ ແລະ ມັກຈະເປັນໂລກຣິດສີດວງທະວານໜັກເລື່ອຍໆ ອາດເປັນສາເຫດຂອງການອ່ອນເພຍ ໜ້າມືດ ເປັນລົມງ່າຍ ອ່ອນແຮງ ແລະ ມັກເຫງົານອນຕະຫຼອດໄດ້ຄືກັນ.

Cr: https://www.laopost.com