ເສື້ອຄຸມງາມໆກຽມເຂົ້າລະດູໜາວ ສາວໆຄົນໃດຍັງບໍ່ມີຮີບຈັບຈອງເດີ້...

ເສື້ອຄຸມງາມໆກຽມເຂົ້າລະດູໜາວ ສາວໆຄົນໃດຍັງບໍ່ມີຮີບຈັບຈອງເດີ້...

ເນື້ອແພດີ...ໃສ່ສະບາຍ

ລາຄາ 58,000ກີບ

ຊື້ 5 ໂຕໄລ່ 50,000ກີບ ຕໍ່ໂຕ
W.a 55244932

facebook, E'pupay To Tia Thilasuk