ເສດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍທຳລາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

         ເຖິງວ່າວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈະຜ່ານກາຍມາດົນ ເປັນເດືອນແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ຢາກຂໍແນະນຳບາງບັນຫາ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຄື ປະຊາຊົນຄົນລາວເຮົານີ້ແຫລະ, ເພາະວ່າຫລາຍພາກສ່ວນ ກໍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຍັງມີການ ນຳສະເຫນີຂ່າວ ໃນຫນ້າຫນັງສືພິມ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວ່າມີ ການນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ ໄປຖິິ້ມຊະຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ ໃນຄອບຄົວເຮືອນຊານ ບ້ານຊ່ອງຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກທຸລະກິດ ຕະຫລອດເຖິງປະຊາຊົນ ທຸກຊັ້ນຄົນ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ບ້ານເຮົາເມືອງເຮົາ, ຊຶ່ງຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ ເປັນສິ່ງຢູ່ອ້ອມຮອບຂ້າງ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນຳໃຊ້ກັນຫລາຍເຊັ່ນ: ສານເຄມີປາບສັດຕູພືດ, ສານເຄມີສຳລັບ ອະນາໄມເຮືອນຊານ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ດອກໄຟ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ເປ່ເພ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ. ນອກນັ້ນຍັງມີ ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສິນຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອື່ນໆ, ຂີ້ເຫຍື້ອເຫລົ່ານີ້ ມີສານເຄມີຄ້າງເຫລືອຢູ່, ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທັງທາງດິນ, ນ້ຳ ແລະອາກາດ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

         ສຳລັບຢູ່ປະເທດເຮົາ, ຜູ້ຮີບໂຮມຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການກຳ ຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນແຕ່ລະປີເທື່ອ, ພຽງແຕ່ພົບເຫັນ ການເກັບຂໍີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ແຕ່ລະຄຸ້ມຫນ່ວຍບ້ານ ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ມີການເກັບຄ່າບໍລິການ ຮັບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການກຳຈັດ ຫລື ທຳລາຍຢ່າງຖືກວິທີ ຫລື ຕາມຂັ້ນຕອນ ຫລື ບໍ່? ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ ລາຍລະອຽດ. ຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ການລາຍງານວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ມີການແນະນຳ ໃຫ້ປະຊາຊົນກຳຈັດ ຫລື ທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ອັນຕະລາຍອອກຈາກ ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປແລ້ວ ຫລື ບໍ່? ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຫນ້າທີ່ເກັບ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຄວນຈະຈັດຕັ້ງ ການແນະນຳ ແລະ ປຸກລະດົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ນຳໃຊ້ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ອັນຕະລາຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ອອກຈາກກັນ, ຊຶ່ງຈະເປັນການຫລຸດຜ່ອນ ການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງສານພິດສານເຄມີ ໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ້ ປະເທດເຮົາ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ ຍັງມີຄວາມຕື່ນຕົວ ຕໍ່ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ນັ້ນຫນ້ອຍຫລາຍທີ່ສຸດ.

            ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເປັນວັດສະດຸ ທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ແຕ່ຍັງມີສານເຄມີ ອັນຕະລາຍຄ້າງເຫລືອຢູ່ເຊັ່ນ: ກະປ໋ອງສະເປຕ່າງໆ ຫລື ອຸປະກອນບັນຈຸ ສານເຄມີປາບສັດຕູພືດ, ສານເຄມີນຳຢາ ອະນາໄມພື້ນເຮືອນ, ສານເຄືອບເງົາຕ່າງໆ, ຖ່ານໄຟສາຍທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ດອກໄຟ ແລະ ສະເພາະຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເອີ້ນວ່າ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຊຶ່ງຊາກສິ້ນສ່ວນເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະມີສານໂບຣມິນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີພະຍາດມະເຮັງ, ຖ່ານໄສາຍມີສານເຄມີແຄດ ມຽມເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງກະດູກ, ປອດ, ຫມາກໄຂ່ຫລັງ; ດອກໄຟຟ້າ ມີສານປຣອດທ໌ ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ລະບົບປະສາດ, ຫມໍ້ໄຟມີສານເຄມີ ທາດກົ່ວທຳລາຍ ເມັດເລືອດແດງ, ເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຂອງເດັກນ້ອຍພັດທະນາຊ້າລົງ ຫລື ພິການທາງສະຫມອງ.

          ສຳລັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຳຜັດກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ອັນຕະລາຍແມ່ນກຸ່ມ ທີ່ມີອາຊີບເກັບ ແລະ ຮັບຊີ້ື້ສິ່ງເສດເຫລືອເກົ່າ ມັກຈະນຳເອົາອຸປະກອນ ບັນຈຸສານເຄມີໄປລ້າງ ແລ້ວຖອກເທສານເຄມີ ທີ່ຍັງເຫລືອລົງໄປໃນດິນ ຫລື ລົງນ້ຳເຮັດໃຫ້ດິນ ແລະ ນ້ຳເປິະເປື້ອນໄປ ດ້ວຍສານເຄມີ. ນີ້ຄືຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທັງມວນ ທັງປວງເຫລົ່ານັ້ນ. ຈຶ່ງຂໍວິ່ງວອນໃຫ້ຢຸດເຊົາ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທັງຫມົດ ໄປຖິ້ມຢູ່ບ່ອນທີ່ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອກຳນົດໄວ້ໃຫ້, ບໍ່ຄວນຮັບຊື້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ, ໃນເວລາຄັດແຍກ ຂີ້ເຫຍື້ອຄວນໃສ່ຖົງມືຍາງ ແລະ ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ ອະນາໄມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ຖືກສານເຄມີ ເພາະວ່າສານເຄມີ ບາງຢ່າງສາມາດຊຶມ ຜ່ານຜິວຫນັງຄົນເຮົາໄດ້. ຈຶ່ງຂໍບອກກ່າວ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີມານະ ໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.