ເລັບ...ສາມາດບອກໂລກພະຍາດທີ່ເປັນໃດ

ໂລກເກືອບທຸກໂລກມັນເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ແລ້ວຍັງມີອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກັນໄດ້ນໍາອີກ ແຕ່ມີຫຼາຍໂຣກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເຊັ່ນ:ເລັບທີ່ສາມາດເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ບາງຢ່າງ, ໂລກກ່ຽວກັບຕ່ອມໄທລອຍ ແລະ ຍັງມີໂລກອີກຫຼາຍທີ່ເລັບສາມາດບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິເພາະມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ ການຂາດສານອາຫານບາງຢ່າງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເລັບໄດ້ເຊັ່ນ: ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວການທີ່ເລັບຂອງເຮົາມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກໍ່ບົ່ງບອກເຖິງອາການຂອງໂລກທີ່ຈະຕາມມາໄດ້ ເຮົາຄວນເບິ່ງແຍງເລັບຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດ.

-ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທລອຍເຊັ່ນ:ໄຮເປີໄທລອຍດິລິຊິມ ຫລື ໄທລອຍດິຊິມ, ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບເລັບ ແລະ ຕ່ອມໄທລອຍ, ມັກຈະເກີດຂື້ນກັບເລັບມືນິ້ວກາງແລະນິ້ວກ້ອຍ,ເລັບຈະມີລັກສະນະໂກງຕົວຂື້ນອອກຈາກນິ້ວມື ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສິ່ງສົກກະປົກ ແລະ ແບັກທີເລຍເຂົ້າໄປໃນເລັບໄດ້ງ່າຍ.

-ຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ບັນຫາທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບຫົວໃຈເຊັ່ນ: ຄວາມດັນຜິດປົກກະຕິ ມີຄໍເລດເຕຣໍໃນເລືອດສູງ ໂດຍເລັບສາມາດບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຈະເປັນເສັ້ນເລືອດແດງຢູ່ໃນເລັບ ຫຼື ເປັນເສດເລືອດພາຍໃນເລັບ ຫລື ເລັບອອ່ນບໍ່ແຂງແຮງຄືເກົ່າ.

-ຄວາມຄຽດ ມີການພົບວ່າຄົນຈໍານວນບໍ່ນ້ອຍຄຽດແລ້ວຈະກັດແກະ ເລັບໂຕເອງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເລັບຈີກຂາດອາດຈະເບິ່ງຄືບໍ່ຮ້າຍແຮງແຕ່ສາມາດນໍາເຊື້ອໂລກເຂົ້າໄປໃນເລັບໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ເລັບຕິດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆຕາມມາໄດ້

-ໂລກເບົາຫວານ  ຈະເຫັນເລັບເປັນສີເຫລືອງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນເບົາຫວານ ໂດຍຈະເຫລືອງທັງເລັບ ແລະ ນິ້ວມື, ແຕ່ຈະເຫັນຊັດເຈນໄດ້ທີ່ເລັບເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າຕານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຕີນໃນເລັບຫາກພົບວ່າມີເລັບທີ່ເຫລືອງຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິຫລືວ່າເປັນບາດແຜແລ້ວຫາຍຊ້າ ຫິວນໍ້າຕະຫລອດຄວນໄປພົບແພດ

-ໂລກຂໍ່ອັັກເສບ ໂລກກ່ຽວກັບຂໍ້ອັກເສບ, ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບເລັບນໍ້າເພາະການຂາດແຄລຊຽມ ແລະ ໂປຕີນມີຜົນຕໍ່ທັງເລັບແລະກະດູກເຮັດໃຫ້ເລັບຫັກງ່າຍ ຈີກງ່າຍ

-ໂລກສະເກັດເງິນ ເລັບຈະເຫລືອງ ແລະ ມີຜິວທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ

-ໂພສະນາການຂາດບົກພ່ອງ ເລັບສາມາດບອກໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຂາດສານໃດບາງຕົວ ຫາກຕ້ອງການເລັບງາມຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີໂອເມກາ 3 ໄຂມັນ,ໂປຕີນ ແລະ ເຫຼັກ, ຫາກເລັບຊີດ ແລະ ຂາວ ມັກພົບກັບຄົນທີ່ຂາດທາດເຫຼັກເປັນໂລຫິດຈາງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂປຕີນທີ່ນ້ອຍນອກຈາກນັ້ນຍັງພົບວ່າໂຣກຂາດສານອາຫານບາງຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເລັບມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິດ້ວຍ

-ການຕິດເຊື້ອ ເລັບເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ປາຍນິ້ວມືຈະເຮັດໃຫ້ສໍາຜັດເຊື້ອໂລກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຈະມີລັກສະນະສີແດງມີອາການຄັນທີ່ຮອຍເລັບ ເລັບຕີນມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອຫຼາຍສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເຊື້ອລາ,ແບັກທີເຣຍ.

ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ

-ໃສ່ຖົງມືເມື່ອຕ້ອງນໍາມືໄປສໍາຜັດກັບສິ່ງຂອງສົກກະປົກເຊັ່ນ:ເຮັດຄວາມສະອາດ,ເຮັດສວນ.

-ເຮັດການຕັດເລັບໃຫ້ສັ້ນພໍດີບໍ່ຫລາຍ ແລະ ບໍ່ນ້ອຍເກີນໄປ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ,ຢ່າຈີກເລັບຫາກພົບວ່າເລັບຈີກໃຫ້ຕັດອອກ.

-ເມື່ອເລັບແຫ້ງໃຊ້ຄີມທາຫລືນໍ້າມັນທາເລັບໃຫ້ເລັບຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ

-ຫລີກລ້ຽງການສໍາຜັດສານເຄມີຮຸນແຮງ

-ໃຊ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູທີ່ອ່ອນບໍ່ຄວນໃຊ້ສະບູທີ່ຮຸນແຮງ