ເມື່ອເອົາກະໂພກມາລະເບີດສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ແລ້ວເບິ່ງແບບ ສະໂລໂມຊັນ ສິເປັນແນວໃດ

====================

Cr: Clip Social