ເມື່ອບຕະຫຼອດເວລາເອົາຊະນະໄດ້ບໍ່ ?

1.ທາດເຫຼັກ

ເປັນຄໍາຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ ເມື່ອຮ່າງກາຍເຮົາມີລະດັບທາດເຫຼັກບໍ່ສົມດຸນຈະນໍາໄປສູ່ພາວະເມື່ອຍງ່າຍຫຼືບໍ່? ປະຊາກອນຊາຍປະມານ 3% ແລະ ຍິງອີກ 8% ຈາກທົ່ວໂລກມີລະດັບທາດເຫຼັກນ້ອຍໄປຈົນນໍາໄປສູ່ພາວະທີ່ເອີ້ນວ່າໂລກໂລຫິດຈາງເປັນພາວະທີ່ຮ່າງກາຍມີປະລິມານເມັດເລືອດແດງໃນເລືອດນ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ນໍາອອກຊີເຈນໄປຍັງເຊລ ແລະ ເນື້ອເຍື່ອໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆໄດ້ນ້ອຍລົງ

ທາດເຫຼັກມີຫຼາຍໃນຊີ້ນສັດ ຜັກສີຂຽວເຂັ້ມ ອັນມັອນ ເຂົ້າໂອດ ຖົ່ວແດງ ຖົ່ວດໍາ ເຂົ້າສາລີ ແຕ່ຍັງມີທາດເຫຼັກໃນຮູບແບບອາຫານເສີມ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບທາດເຫຼັກໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະທານຢ່າງລະມັດລະວັງ

2.ວິຕາມິນບີ

ເປັນຄືຖືກເບິ່ງວ່າເປັນລູກກະສຸນວິເສດໃນການເອີ້ນພະລັງງານກັບມາເພາະຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງກໍາລັງແທບທຸກຊະນິດຈະຂາດສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນວິຕາມິນບີໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຍັງມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຢູ່ອີກຫລາຍໂດຍຫາກທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ມີພະວະຂາດວິຕາມິນບີແທ້ການເສີມໄປຫຼາຍໆກໍ່ບໍ່ແມ່ນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີ  ແລະ ສິ້ນເປືອງເສຍໄປລ້າໆ

ນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຫາກເຮົາຮັບປະທານອາຫານແຕ່ລະມື້ໂດນເນັ້ນຄຸນນະພາບຢູ່ແລ້ວ ການເສີມວິຕາມິນເພີ່ມກໍ່ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນອີກເລີຍ ເພາະມັນຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາກິນຢູ່ເປັນປະຈໍາຢູ່ແລ້ວແລະນັກວິທະຍາສາດຍັງໄຂປິດສະໜາວິຕາມິນທັງໝົດ 13 ຊະນິດໄດ້ບໍ່ໝົດວ່າຊະນິດໃດສ້າງຜົນກະທົບໃດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ສ່ວນຄົນທີ່ອ້ວນແລະກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແນ່ນອນວ່າທ່ານອາດຂາດວິຕາມິນບີຕົວໃດຕົວນຶ່ງໄປ

ດັ່ງນັ້ນໃນໝວດວິຕາມິນບີນັ້ນເຮົາຄວນຮັບປະທານໃຫ້ຄົບ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າວິຕາມິນລວມ ເປັນກຸ່ມຂອງວິຕາມິນບີທີ່ໃຊ້ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດວິຕາມິນບີ ສໍາລັບການຮັບປະທານວິຕາມິນບີໃນຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານນັ້ນ ບໍ່ຄວນແຍກຮັບປະທານ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ຄວນຮັບປະທານເປັນວິຕາມິນບີລວມ ເພາະວິຕາມິນແຕ່ລະຊະນິດເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຢ່າງສູງສຸດ

3.ຊັອກໂກແລດກໍ່ຊ່ວຍໄດ້

ຊັອກໂກແລດກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຊົາເມື່ອຍໄດ້ແຕ່ຂໍເນັ້ນວ່າຕ້ອງເປັນດຣາກຊັອກໂກແລດຈະດີກ່ວາທເພາະມີສານສໍາຄັນທີ່ຊື່ວ່າ ຟລາໂວນອຍພົບໃນວາຍແລະຊາໄໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສານຟລາໂວນອຍຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບການໝູນວຽນຂອງໂລຫິດສູ່ສະໝອງຢ່າງລະມຸນລະມ່ອມ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສານສື່ປະສາດແລະກະຕຸ້ນການຕື່ນຕົວ

ນັກວິທະຍາສາດອີກກຸ່ມໜຶ່ງແນະນໍາວ່າການອອກກໍາລັງກາຍເປັນການກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງໂລຫິດເຂົ້າສູ່ສະໝອງທີ່ໃຫ້ຜົນດີກ່ວາການຮັບປະທານຟລາໂວນອຍ ດັ່ງນັ້ນຂື້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານເອງແລ້ວວ່າຈະແກ້ດ້ວຍການກິນຫຼືອອກກໍາລັງກາຍແຕ່ຫຼີກລ້ຽງສານທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວານທີ່ເປັນແຄລລໍຣີ່ແຝງໃນຊັອກໂກແລດ

4.ດື່ມນໍ້າ

ພາວະຂາດນໍ້າ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເດັນທີ່ຄົນເວົ້າເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດອັນນໍາໄປສູ່ຄວາມເມື່ອຍປະເດັນນີ້ມີຫຼັກຖານມາສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນກັນ ງານວິໄຈຂອງມະຫາວະທະຍາໄລ ພົບວ່າຄົນທີ່ມີພາວະຂາດນໍ້າລະດັບເບົາທີ່ມີນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງມາຈາກລະດັບປົກກະຕິ1,5% ເມື່ອຕ້ອງການເຮັຫການກິດແບບລູທີນຕະຫຼອດ ເປັນປະຈໍາມັກຈະມີລາຍງານວ່າມີອາການເມື່ອຍແບບເຫັນໄດ້ຊັດ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ຍິງໄວໝຸ່ມທີ່ຈິເມື່ອຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວລະດັບນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫາກຫຼຸດລົງປະມານ 2% ກໍ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກຢາກນໍ້າຫຼາຍຢ່າໃຫ້ເຖິງຂັ້ນນັ້ນຕະຫຼອດ

5.ຢ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດເຮັດຕ່ອມຫມວກໄຕເມື່ອຍ

ເມື່ອມີຄວາມຄຽດໄລະຍາວມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຕ່ອມໝວກໄຕ ທີ່ເປັບຄັງຜະລິດຮໍໂມນຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງອາການຕ່ອມໝວກເມື່ອຍເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຮໍໂມນບໍ່ສົມດຸນ ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍງ່າຍ ບໍ່ສົດໃສ ແລະ ອອ່ນເພຍ

ການຄວບຄຸມຄວາມຄຽດ ຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອມໝວກໄຕດໍາເນີນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ເຖິງແມ່ນຄວາມຄຽດຈະເປັນເລື່ອງທໍາມະຊາດແຕ່ເຮົາຄວບຄຸມສົມດຸນໄດ້ ແລະ ເປັນເລື່ອງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ ຫັນມາອອກກໍາລັງກາຍແບບໜັກປານກາງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດໄດ້ ແຕ່ຢ່າອອກກໍາລັງກາຍໜັກເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ່ອມໝວກໄຕເມື່ອຍໜັກຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

6.ອອກກໍາລັງກາຍສູ້ຄວາມເມື່ອຍ

ໃຜວ່າຍິ່ງສູ້ຍິ່ງເມື່ອຍ ຍິ່ງທ່ານສູ້ຫຼາຍເທົ່າໃດຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານຄື ໄຂມັນ ມີເຫດຜົນດີໆຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທ່ານຈັດການກັບຄວາມອ້ວນໄດ້ສໍາເລັດ ທ່ານກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພິຊິດພາວະເມື່ອຍໄດ້ດີ

ດັ່ງນັ້ນການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າການລົງທຶນມີການ Pay off  ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ສະໝໍ່າສະເໜີ ໄດ້ຄວາມແຂງແຮງແລະຮູ້ສຶກດີກັບຕົ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບໄປອອກແຮງໄດ້ເລື້ອຍໆ ລອງຫາກິດຈະກໍາທີ່ເອີ້ນເຫື່ອທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດຂອງທ່ານເອງ ຍິ່ງສູ້ຫຼາຍ ສິ່ງປ້າບຄວາມເມື່ອຍໄດ້ດີໂດຍຍັງຄົງຮັກສາຄຸນນະພາບຊີວິດເອົາໄວ້ໄດ້