ເພີ່ມສະເໜ່ດ້ວຍບຸກຄະລິກ

ແຕ່ງໜ້າກໍ່ງາມໄດ້ ໄສຍະກໍາກໍ່ງາມໄດ້ ແລ້ວຈະຫາຄູ້ຊີວິດທີ່ຍືນຍາວໄດ້ຕ້ອງມີສະເໜ່ມັດໃຈຊາຍຈາກຂ້າງໃນ

ໄກ່ງາມເພາະຂົນ ຄົນງາມເພາະແຕ່ງ ຖ້າຜູ້ຍິງທຸກຄົນເທິງໂລກໃບນີ້ພ້ອມທີ່ຈະງາມເໝືອນໆກັນໝົດສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກໝຸ່ມໆຕ້ອງຕາມມາຂຸເຄົ່າອ້ອນວອນຂໍຄວາມຮັກກໍ່ພຽງແຕ່ ບຸກຄະລິກກະພາບອງຜູ້ຍິງຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຫຼົງສະເໜ່ໄດ້ງ່າຍໆ

1.ບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ

ຄວາມງາມທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຊົມວ່າງາມໄດ້ຢ່າງພູມໃຈຕ້ອງມາຈາກຄໍາເອີຍປາກຂອງອີກຝ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມ ແລະ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໂຕໃຫ້ເປັນຈຸດສົນໃຈດ້ວຍການສະແດງທ່າທີບາງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຫັນມາເບິ່ງທ່ານ ເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຕາມມາລະຍາດທີ່ດີ ແຕ່ງຕົວຮູ້ກາລະເທສະ ນອບນ້ອມ ສຸພາບ ຍິ້ມແຍ້ມ ອາລົມດີ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜຸ່ມໆເພີ່ມທ່ານເອງໃຫ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບພວກເຂົາ

2.ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມ

ຈຸດອ່ອນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍບໍ່ມັກ ແລະ ຢາກຈະຫາຄົນໃໝ່ມາແທນທີ່ສະເໝີກໍ່ຄືເລື່ອງການຄວບຄຸມອາລົມຕົວເອງ ຄຽດໄດ້ແຕ່ຢ່າເກີນງາມ ຫວງໄດ້ແຕ່ຢ່າອອກນອກໜ້າ ນ້ອຍໃຈໄດ້ແຕ່ຕ້ອງເຊົາໄວແລະຢູ່ເທິງເຫດຜົນ ຜູ້ຍິງທີ່ຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີ ຈະມີຜູ້ຊາຍທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ນໍາແລ້ສະບາຍໃຈບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນໄປລົມໃຜຕໍ່ໃຜໃໝ່ໃຫ້ເຈັບຫົວ

3.ຮູ້ຈັກເວົ້າ

ຜູ້ຍິງນັ້ນມີທໍາມະຊາດຂອງການເວົ້າຈາ ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຈະດີປານໃດເມື່ອຄໍາເວົ້ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກເຄີ້ມຕາມ ແລະ ຍັງສາມາດປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ການເວົ້າທີ່ດີ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຊ່ວງເວລາທີ່ຈະເວົ້າ ຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາ ມີເຫດຜົນ ຈັບແຮງຈູງໃຈອີກຝ່າຍໄດ້ຖືກ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຮູ້ຈັກບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄິດເດົາໄປເອງຕ່າງໆນາໆ

4.ຍິ້ມເກັ່ງ

ຜູ້ຍິງທີ່ງາມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຕ່ງໜ້າເຂັ້ມ ເຄື່ອງປະດັບລາຄາແພງ ໃສ່ເສື້ອຜ້າແບນເນມ ເພາະເຄື່ອງປະດັບທີ່ງາມທີ່ສຸດຂອງຍິງສາວນັ້ນຢູ່ທີ່ຮອຍຍີ້ມ ຍິ້ມແບບເປັນມິດ ເຖິງແມ່ນເວລາທີ່ຄຽດທີ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກຍີ້ມໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢູ່ສະເໝີ

ສາຍຕາຈິກ ໜ້າເຊິດ ຍິ່ງ ນັ້ນເກັບເອົາໄວ້ໃຊ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເປັນມິດ ແຕ່ເມື່ອຢູ່ກັບຄົນທົ່ວໄປແລ້ວຮອຍຍີ້ມນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຍັງນໍາໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດຮູ້ຈັກຄົນທີ່ດີໆອີກຫຼາກຫຼາຍ