ເພງ ສະເໝີ - ຟລີມ i can see your voice ສຽງສຸດຍອດ

=======================

Cr: WorkpointOfficial 

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ