ເພງລາວ Lao song - ບໍ່ມີຮັກ ບໍ່ມີເຈັບ

=======================

Cr: xyzpuna