ເຝິກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸຊຸມຊົນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ

    ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂຊຸດເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸຊຸມຊົນ 2 ແຂວງພາກເໜືອຄື ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນ ຍາ 2015 ທີ່ສະໂມສອນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາ ຊະມຸນຕີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ບັນດາຄະ ນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບັນດາ ສໍາມະນາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ.

    ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຽາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອສູ້ຊົນເພີ່ມຈໍານວນແມ່ ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາ ປຸງແຕ່ງ ຫັດຖະກໍາ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 20% ແລະ ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາໃຫ້ກວມເອົາ 40% ຂອງກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດ ນອກນັ້ນ ຍັງ ເປັນການໂຄສະນາທາງກວ້າງ ແລະ ທາງເລິກໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສ້າງຂະບວນການ ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາ ຄັນຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກຂົງເຂດ ການເມືອງ ເສດຖະກິດ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ທັງນີ້ ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ກໍຄືຄວາມສະເໝີ ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຕ້ານການຈໍາແນກ ແລະ ຕ້ານການນໍາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແມ່ນເປັນວຽກບຸລິມະສິດຫນຶ່ງ ຂອງພັກ-ລັດ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ ກົດໝາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໃຫ້ມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນ ຄົນ ເສີມຂະຫຽາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ຫ້າມທຸກການແບ່ງແຍກ ແລະ ການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບສິດທິຄວາມເປັນມະນຸດ ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ ເພດຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກດ້ານ.

    ບັນດາສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວ ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ການລຶບລ້າງທຸກການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ການຕ້ານການນໍາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຮຽນຮູ້ວິທີ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ການຜະລິດລາຍການຕ່າງໆເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ແລະ ອອກແບບໃນການຈັດລາຍການ ການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະ ກັນໃຫ້ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຂດທິມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ການເຊື່ອຖື ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນຖືກຕ້ອງ ໂດຍຜ່ານທາງລາຍການວິທະ ຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ທັນກັບສະພາບການຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຂອງການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ທັງຮັບຮູ້ແບບການປ່ຽນ ແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງວິທະຍຸຊຸມຊົນມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

    ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນຈິ່ງສໍາເລັດ