ເປິດເຜີຍ ໜັງສືຫົວນ້ອຍໆ ໃຊ້ໂກງບົດເສັງໃນຍຸກລາດຊະວົງຈີນ

ເປິດເຜີຍ ໜັງສືຫົວນ້ອຍໆ ໃຊ້ໂກງບົດເສັງໃນຍຸກລາດຊະວົງຈີນ


ໃນຂະນະທີ່ໃນປັດຈຸບັນນັກສຶກສາມີວິທີໂກງບົດເສັງດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍຢ່າງ

ແຕ່ເມື່ອຫຼາຍຮ້ອຍປີກ່ອນກຸ່ມບັນດິດຕ້ອງໃຊ້ໜັງສືຫົວນ້ອຍໆນີ້ໃນການໂກງບົດເສັງ
ທີ່ເມືອງສາງຊາ ປະເທດຈີນ ມີການເປິດໜັງສືຂະນາດນ້ອຍເທົ່າຝາມື ຊື່ງຂຽນດ້ວຍໂຕໜັງສືຂະນາດນ້ອຍ ທີ່ມີເນື້ອຫາເປັນໜັງສືບູຮານທີ່ບັນດິດລັດທິຂົງຈື້ຕ້ອງຈື່ໃຫ້ໄດ້ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດບົດເສັງເຂົ້າຮັບໃຊ້ລາດຊະການໃນຍຸກບູນຮານ

ເຈົ້າຂອງໜັງສືທີ່ຫາຍາກຫົວນີ້ອະທິບາຍວ່າ ຜູ້ເຂົ້າເສັງເພື່ອຮັບລາດຊະການໃນຍຸກລາດຊະວົງໝິງ ແລະ ຊິງ ຈະລັກເອົາໜັງສືຫົວນີ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເສັງໂດຍຫຍິບຕິດກັບເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ລັກເຊື່ອງໄວ້ໃນເກີບ