ເປັນ​ຫຍັງ​ເປັດ​ຈຶ່ງ​ລອຍ​ນໍ້າ​ໄດ້

ສັດຕະກູນເປັດ ແລະ ຕະກູນຫົງນັ້ນເປັນສັດທີ່ສາມາດລອຍຕົວໃນນ້ໍາໄດ້ດີເອີ້ນວ່າສາມາດຢູ່ເທິງຜິວນ້ໍາໄດ້ສະບາຍໆ ຕັ້ງແຕ່ເກີດເລີຍ. ເປັນຫຍັງມັນເຖິງລອຍໄດ້? ເປັນຫຍັງໄກ່ເຖິງລອຍບໍ່ໄດ້ທັງໆທີ່ເປັນສັດປີກຄືກັນມີລັກສະນະຄ້າຍກັນເລື່ອງນີ້ຕ້ອງມີເງື່ອນງໍາແນ່ນອນ 5555+ ເຮົາມາຫາຄໍາຕອບຂອງເງື່ອນງໍານີ້ພ້ອມກັນ​ເລີຍ.

-ສາເຫດທີ່ເປັດສາມາດລອຍນ້ໍາໄດ້ຫລັກໆແລ້ວມາຈາກນໍ້າມັນທີ່ຂົນຂອງເປັດຜະລິດນ້ໍາມັນທີ່ວ່ານີ້ຖືກຜະລິດໂດຍຕ່ອມໄຊ້ຂົນ (Preen gland) ຊຶ່ງຢູ່ບໍລິເວນກົ້ນຂອງມັນໂດຍເປັດຈະພະຍາຍາມໄຊ້ໄປທີ່​ຕ່ອຍນີ້ ເພື່ອເອົານ້ໍາມັນມາຊະໂລມຂົນຕົວເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເມື່ອຂົນເປັດຖືກຊະໂລມດ້ວຍນ້ໍາມັນຂົນມັນຈຶ່ງບໍ່ປຽກ ແລະ ມີນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າເຮັດໃຫ້ສາມາດລອຍເທິງຜິວນໍ້າໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ.

-ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເປັດບໍ່ຈົມນໍ້າຄືພາຍໃນຂົນຂອງເປັດຈະມີລັກສະນະເປັນຮູອາກາດແລະ ມີອາກາດອັດຢູ່ພາຍໃນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂົນເປັດມີນ້ໍາຫນັກເບົາເຂົ້າໄປອີກຊ່ວຍໃນການລອຍຕົວເຫນືອນ້ໍາໄດ້ແບບຊິວໆເລີຍ.