ເປັນ​ຫຍັງ​ຍຸງ​ຈຶ່ງ​ຮູ້​ວ່າ​ຄົນ​ມີ​ເລືອດ​ໃຫ້​ມັນ​ກິນ

    ສະເພາະຍຸງໂຕແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ກິນເລືອດ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່າມັນຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເຮົາມີເລືອດໃຫ້ມັນກິນ ແລະ ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂຕນ້ອຍໆ ທີ່ມີວົງຈອນຊີວິດຢູ່ໄດ້ ພຽງ 1 ອາທິດເທົ່ານັ້ນເອງ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງໂຫດຮ້າຍແທ້ ແລະ ເປັນຫຍັງ ມັນຈຶ່ງກິນເລືອດຄົນຄືບໍ່ກິນເກສອນດອກໄມ້ຄືກັບຍຸງໂຕຜູ້. ຄຳວ່າຍຸງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທຸກມູມທຸກແຈ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ເຮືອນ ຫລື ນອກສະຖານທີ່ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຍຸງໂຕນ້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄືນແຮ່ງອອກມາຫລາຍ ເຊິ່ງເຫຍື່ອຂອງ ຍຸງກໍມີຄື: ຄົນ ແລະ ສັດນັ້ນເອງ ຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງກິນເລືອດຄົນ? ເພາະວ່າໜັງຂອງຄົນ ແລະ ສັດເປັນໜັງທີ່ບໍ່ແຂງ ເກີນໄປ. ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຍຸງທຸກໂຕຈະກັດເຮົາ ຈະມີພຽງຍຸງໂຕແມ່ເທົ່ານັ້ນ ເພາະມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໂປຼຕີນຈາກເລືອດທີ່ເປັນອາ ຫານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຝັກໄຂ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າພວກມັນບໍ່ກິນເລືອດກໍອອກໄຂ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃນທາງກົງກົນຂ້າມ ຖ້າມັນໄດ້ດູດ ເລືອດຫລາຍເທົ່າໃດມັນກໍຍິ່ງອອກແມ່ແພ່ພັນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ!

    ສ່ວນວ່າຍຸງໂຕຜູ້ຈະກິນແຕ່ນ້ຳຫວານຈາກເກສອນດອກໄມ້ ຈະບໍ່ດູດເລືອດຄົນ ແຕ່ມັນກິນເກສອນອັນນີ້ກໍໃຫ້ພະລັງ ງານໄດ້ຄືກັນ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າເວລາທີ່ໃຜຄົນໃດຖືກຍຸງກັດ  ມັກຈະເວົ້າວ່າໂຕເໝັນຍຸງຈຶ່ງກັດ ແຕ່ກັບອີກຄົນເວົ້າວ່າໂຕ ຫອມຍຸງຈຶ່ງກັດ ທີ່ແທ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນທັງສອງ ແຕ່ເຮົາສາມາດບອກວ່າຍຸງກັດຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້?

   ທຳອິດເລີຍແມ່ນຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມກໍປະມານວ່າ 37 ອົງສາ ເທົ່າກັບຮ່າງກາຍພໍດີ, ນອກນັ້ນ ຍຸງຍັງມີສັນຍານຮັບພາບ ຈຶ່ງເບິ່ງເຫັນໃນບ່ອນມືດໄດ້ ລັກ ສະນະນີ້ຖືວ່າເປັນວິວັດທະນາການຂອງຍຸງ ທີ່ປັບປ່ຽນ ສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ ຍຸງມີຜິດຮ້າຍ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະກັດເຈັບ ແລະ ຄັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບາງຊະນິດຍັງເຮັດໃຫ້ ຄົນເຮົາເຈັບປ່ວຍ ແລະ ລົ້ມຕາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ມາລາເລຍ ເປັນຕົ້ນ.