ເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ? ທີ່ລັດຈະເພີ່ມເງິນເດືອນພະນັກງານ ແຕ່ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າ

        ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານປະຕິບັດໄດ້ 15 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 66,55% ຂອງແຜນການປີ ຊຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ຂະນະທີ່ປີໜ້າຊຶ່ງເປັນປີທຳອິດຈະປະຕິບັດງົບປະມານຕາມປີປະຕິທິນລັດຈະປັບຂຶ້ນເງິນເດືອນພະນັກງານ 500 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີໂດຍມີຜົນປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

        ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົມນຕີກະຊວງການ ເງິນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາຜ່ານ ມາວ່າ: ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2015-2016 ທີ່ໄດ້ດັດແກ້ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 07 ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2016 ຊຶ່ງມີແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 32.700 ຕື້ ກີບ (ລາຍຮັບພາຍໃນ 21.194 ຕື້ກີບ); ແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 31.118 ຕື້ກີບ ແລະແຜນການດຸ່ນດ່ຽງ 7.418 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 6,43% ຂອງ GDP.

         ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາ (ຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ) ກະຊວງການເງິນສາມາດ ປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ທັງໝົດ 15.711 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 66,55% ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິ ບັດໄດ້ 14.012 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 66,11% ຂອງແຜນການ ດັດແກ້, ສ່ວນລາຍຈ່າຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງ ໝົດ 24.291 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 78,06% ນອກນີ້ຍັງມີແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງ ຊຶ່ງສາມາດ ປະຕິບັດທັງໝົດ 6.153 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ  82,95% ຂອງແຜນດັດແກ້ ໃນນັ້ນ ມີ ເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 4.653 ຕື້ກີບ, ກູ້ຢືມ ພາຍໃນ 1.375 ຕື້ກີບ ແລະເງິນເກີນ ແຜນສົກປີ 2014-2015 ຈໍານວນ 125 ຕື້ກີບ.

        ເຖິງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ ປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2015-2016 ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະໄດ້ ອອກຫຼາຍມາດຕະການໃໝ່ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບເຊັ່ນ: ການ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ປັບປຸງກົນໄກເກັບ ລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມງວດຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ ໄດ້ມີມາດຕະການ ແລະອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອີກຈໍານວນໜຶ່ງ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບແມ່ນມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະມີທ່າຕັ້ງ ໜ້າໃນແຕ່ລະເດືອນເຊິ່ງຄາດວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບພາຍໃນໝົດສົກປີ 2015-2016 ຈະບັນລຸໄດ້ 94,56%.

        ສຳລັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະ ຈຳສົກປີ 2017 ຊຶ່ງເປັນແຜນງົບປະມານ ທຳອິດທີ່ເລີ່ມປະຕິບັດຕາມປີປະຕິທິນ ຄືເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາວັນທີ 31 ທັນວາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສ່ວນຕົວເລກ ຄາດໝາຍລາຍຮັບແມ່ນ 23.801 ຕື້ ກີບ, ລາຍຮັບພາຍໃນ 21.323 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.262 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງໃນນັ້ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດານະ ໂຍບາຍທາງດ້ານລາຍຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ ສຳຄັນລັດຖະບານຈະເພີ່ມດັດສະນີເງິນ ເດືອນ 500 ກີບຕໍ່ດັດສະນີ ໂດຍເລີ່ມປະ ຕິບັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາໄປ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.