ເປັນຫຍັງ ເຮົາເບິ່ງເຫັນຟ້າຜ່າກ່ອນໄດ້ຍິນສຽງ?

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນເຄີຍເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຜ່າແຕ່ສົງໄສກັນບໍ່ວ່າເມື່ອເຮົາເບິ່ງເຫັນແສງຟ້າເຫຼື້ອມ ຈາກຟ້າແລ້ວອີກອຶດໃຈໃຫຍ່ໆຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຂອງມັນ

ສາເຫດທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນແສງຟ້າເຫຼື້ອມກ່ອນໄດ້ຍິນສຽງນັ້ນເນື່ອງຈາກວ່າແສງເດີນທາງໄດ້ໄວກ່ວາສຽງນັ້ນເອງ ໂດຍແສງມີຄວາມໄວ 299,792,458 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ປະມານ 300,000,000ແມັດຕໍ່ວິນາທີ) ຫລືຄິດເປັນ 300,000ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ ຄວາມໄວໃນສູນຍາກາດ ໃນຂະນະທີ່ສຽງມີຄວາມໄວໃນອາກາດທີ່ 343ແມັດຕໍ່ນາທີ (ຄວາມໄວໃນອາກາດແຫ້ງ ອຸນຫະພູມ 20’c)

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມໄວຂອງແສງນັ້ນໄວກ່ວາຄວາມໄວຂອງສຽງຫລາຍ ປະມານ 874,030 ເທົ່າ ດັ່ນນັ້ນນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າເຮົາຈະເຫັນແສງຈາກຟ້າຜ່າໄດ້ໄວກ່ອນຈະໄດ້ຍິນສຽງສະເໝີ.