ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຄວນອອກກໍາລັງກາຍຕອນເຊົ້າ

ຫລາຍໆທ່ານອາດຈະມັກເລືອກອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນແລງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າມີຜົນດີກັບຮ່າງກາຍຫລາຍໆຢ່າງ

1 ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີຕະຫລອອດມື້ ທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາອອກກໍາລັງການຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເລັ່ງສານເອັນດໍຊຟິນອອກມາ ຫລື ເອີ້ນອີກຢ່າງຫນຶ່ງວ່າສານແຫ່ງຄວາມສຸກ ຖ້າຫາກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນວັນໃຫມ່ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫລອດມື້ນັ້ນເປັນມື້ ທີ່ສົດໃສ ແລະ ມື້ຄວາມສຸກຕະຫລອດມື້ເລີຍ

2 ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະຫມອງໄດ້ດີ ຫາກເຮົາອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນເລື່ອງຄວາມຈື່ຈໍາໄດ້ດີນໍາອີກດ້ວຍ

3 ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຄວບຄຸມນໍາຫນັກເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນ ເພາະການອອກກໍາລັງກາຍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສານ ເມຕາບໍລິຊຶມ ທີ່ເປັນໂຕປ່ຽນອາຫານຕ່າງໆທີ່ເຮົາບໍລິໂພກເຂົ້າໄປເປັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍ ຖ້າຫາກສານດັ່ງກ່າວມີການເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ເຮົາມີການບໍລິໂພກອາຫານ ຈະຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ຫລາຍກວ່າຕອນນອນຫລັບ ເພາະໃນເມື່ອຕອນແລງເມື່ອເຮົາອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວເຮົາຈະພັກຜ່ອນ ແລະຫລັບໃນທັນທີ

4 ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜນ ຫລາຍເທື່ອທີ່ເຮົາຕ້ອງຍົກເລີກ ແລະ ເລື່ອນການອອກກໍາລັງກາຍອອກໄປເປັນການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນແລງໄປເລື້ອຍໆ ຍ້ອນມີວຽກດ່ວນເຂົ້າມາຕະຫລອດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຫາເວລາອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ ກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກ ໃນແຕ່ລະວັນ ປະມານ 30 ນາທີ ຫລື 1 ຊົ່ວໂມງ ຍິ່ງເປັນການດີ

5 ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີກວ່າການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນແລງ ເນື່ອງຈາກວ່າການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕອນແລງ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຫນັກຂື້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເມື່ອຍຈິງບໍ່ສາມາດນອນຫລັບໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ