ເປັນຫຍັງອອກກຳລັງກາຍແຕ່ຍັງອ້ວນ

ເປັນຫຍັງອອກກຳລັງກາຍແຕ່ຍັງອ້ວນ

     ຄົນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ມີຫຼັກການງ່າຍໆຄື: ການນຳເຂົ້າ ແລະເອົາອອກ ໂດຍການນຳເຂົ້າໝາຍເຖິງການຮັບປະທານ ສ່ວນການອອກຄືການນຳພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານມາໃຊ້ ຖ້າຮັບປະທານເຂົ້າໄປແລ້ວໃຊ້ໝົດ ແນວໃດກໍ່ບໍ່ອ້ວນ.ຫຼາຍຄົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ຫຼື ຫຼຸດນໍ້າໜັກແຕ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ເຫັນຜົນຈັກເທື່ອບາງຄົນຜັດອ້ວນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ແຕ່ຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດມາແລ້ວບໍ່ສຳເລັດເພາະຄິດວ່າອອກກຳລັງກາຍແລ້ວກິນຫຍັງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍກວ່າທີ່ເອົາອອກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນຳພະລັງງານ ສ່ວນເກີນໄປສະສົມໃນຮູບແບບໄຂມັນເຮັດວຽກຮອບເອວ.ລອຍນໍ້າ, ຂີ່ລົດຖີບ ຫຼື ຊົກມວຍ ນອກຈາກຈະຫຼຸດໄຂມັນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກ ຂອງປອດ ແລະຫົວໃຈແຂງແຮງ.ຫາກເຮັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີການເຜົາໄໝ້ພະລັງງານແຕ່ລະມື້ ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ ໄວຂຶ້ນແຕ່ຫາກນຳມາລວມກັບ ການອອກກຳລັງກາຍແບບເວທລິຟຕິ້ງ ເພື່ອເພີ່ມກ້າມຊິ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ຫຼື ການຫຼຸດນໍ້າໜັກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.