ເປັນປະເດັນຈົນໄດ້ສົ່ງຖາມ 4 ກັນຜ່ານ Facebook !

 

      ເປັນປະເດັນຮ້ອນຕອນນີ້ຄືມີຜູ້ໃຊ້ FB ທ່ານ 1 ໄດ້ແຊຣແຊ໋ດຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ແຊ໋ດກັບຄົນໜຶ່ງຜ່ານ Facebook ເຊິ່ງໃນແຊ໋ດກະປະມານວ່າຄົນນັ້ນໄດ້ແຊ໋ດມາຂໍມີ sex ນໍາໂດຍທາງເຈົ້າຂອງ Facebook ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດໄປແຕ່ທາງຜູ້ທີ່ສົ່ງມາຂໍມີ sex ນໍາກັບໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ດູຖືກລາວຕ່າງໆນ່າໆຫຼ້າສຸດດັງທັນທີໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຂ່າວນີ້ຄວນເສືອກໄດ້ແລ້ວ !