ເປຕຣານະຄອນທີ່ສ້າງຈາກຫີນແກະສະຫຼັກ...ສິ່ງມະຫັດຈັນສີມືມະນຸດ

ນະຄອນເປຕຣາ ເປັນນະຄອນຫີນແກະສະຫຼັກບູຮານທີ່ລີ້ຢູ່ຢ່າງລຶກລັບໃນຫຸບເຂົາວາດີ ມູຊາ ຫຸບເຂົາທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງທະເລສາບເດດຊີ ກັບ ທະເລອັກບາໃນປະເທດຈໍແດນ ນະຄອນນີ້ແຕ່ເດີມນັ້ນເປັນນະຄອນແຫ່ງການຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງຕໍ່ມາ ຖືກປະຖິ້ມເປັນເວລາ 700 ປີ ຈົນມີນັກສຳຫຼວດ ຊາວ ສະວິສເຊີແລນ ໂຍຮັນ ລຸກວິກ ບຣວກຮາດທ ເຊິ່ງເດີນທາງຜ່ານມາພົບເຫັນເມື່ອປີ 1812

ນະຄອນເປຕຣາ ໄດ້ຮັບລົງທະບຽນຈາກອົງການຢູ່ເນສໂກ້ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນປີ 1985 ໂດຍກ່າວອະທິບາຍວ່າ “ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ລ້ໍາຄ່າທີ່ສຸດຂອງມໍໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳແຫ່ງມວນມະນຸດສະຍາຊາດ” (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) ປະຈຸບັນສາມາດເດີນທາງເຂົ້າໄປໂດຍອາໄສມ້າເທົ່ານັ້ນ

------------------------------------------

ອ້າງອີງຈາກ: wikipidia