ເບົາຫວານ​ມີ​ຈັກ​ຊະນິດ​ຄື​ຊະນິດ​​ໃດ​​ແດ່

”​ໂດຍທົ່ວໄປພະຍາດເບົາຫວານ (Diabetes) ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ຊະນິດໃຫຍ່ໆຄື:

1.ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດທີ 1 (Type-I Diabetes) ເບົາຫວານຊະນິດນີ້ມັກເກີດໃນຜູ້ທີ່ອາຍຸຍັງບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ສາມາດພົບໄດ້ໃນເດັກເກີດຈາກການທີ່ຕັບອ່ອນບໍ່ສາມາດຜະລິດຮໍໂມນອິນຊູລິນ ​ເຊິ່ງເຮັດໜ້າຊ່ວຍເຜົາຜານນໍ້າຕານໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີນ້ໍາຕານ ແລະ ສານປະກອບອື່ນໆຂອງນໍ້າຕານຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເລືອດຈໍານວນຫຼາຍ. ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດທີ 1 ນີ້ສາມາດຮັກສາດ້ວຍການສີດອິນຊູນລິນເປັນປະຈໍາ.

2.ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດທີ່ 2 (Type-II Diabetes) ເກີດຈາກຕັບອ່ອນບໍ່ສາມາດຜະລິດອິນຊູລິນໄດ້ພຽງພໍຕໍ່ການເຜົາຜານນໍ້າຕານ ຫຼື ເກີດຈາກການທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນກວ່າ ທີ່ອິນຊູລິນທີ່ຜະລິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິຈະເຜົາຜານໄດ້ຫໝົດເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ນີ້ສາມາດຮັກສາໄດ້ດ້ວຍການຄວບຄຸມອາຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ໃນລາຍທີ່ເປັນຮຸນ​ແຮງອາດຈະຕ້ອງສີດ​ອິນ​ຊູ​ລີ​ນຊ່ວຍ.

-ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບອາການເບົາຫວານໃນຜູ້ປ່ວຍກຸ່ມພິເສດໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາ ແລະ ການເປັນເບົາຫວານ​ໃນຂະນະຕັ້ງຄັນແຕ່ອາການຈະຫາຍໄປເມື່ອຄອດລູກແລ້ວເປັນຕົ້ນ.