ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບດວງຕາຂອງທ່ານດ້ວຍວິທີການບໍລິຫານງ່າຍໆ

      ຊີວິດນັ່ງໂຕະຂອງສາວພະນັກງານຫ້ອງການຍຸກນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີອະລິຍະບົດໃນທ່ານັ່ງເກົ່າໆເດີມໆທີ່ຈະນຳຄວາມເມື່ອຍ ແລະ ຄວາມເຈັບປ່ວຍມາສູ່ຮ່າງກາຍທ່ານເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າການໃຊ້ສາຍຕາຈ້ອງຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເປັນເວລາດົນໆກໍເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຕາອ່ອນລ້າ ແລະ ດວງຕາແຫ້ງໄດ້ນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອ່ອນລ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມສົດໃສທີ່ຜ່ານດວງຕາກໍຈະຫຼຸດລົງ. ສະນັ້ນບໍ່ວ່າວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ຈະຕິດພັນພຽງໃດ ຢ່າລືມຫາເວລາຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບດວງຕາຄູ່ງາມໆຂອງໂຕເອງດ້ວຍວິທີບໍລິຫານດວງຕາງ່າຍໆແບບນີ້ເລີຍ:

1.      ນັ່ງໃນທ່າສະບາຍຫຼັບຕາລົງສູບລົມຫັນໃຈເຂົ້າຊ້າໆສົ່ງໃຈໄປຮູ້ສຶກທີ່ດວງຕາ ຫັນໃຈອອກຊ້າໆມືນຕາຂຶ້ນເຮັດສະຫຼັບກັນ 8 ເທື່ອ ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ນ້ຳຕາໄປຫຼໍ່ລ້ຽງລູກຕາໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

2.     ເຮັດໜ້າທຳມະດາ ເຫຼືອບຕາຂຶ້ນເບິ່ງເພດານ-ເຫຼືອບຕາແນມລົງພື້ນ ສະຫຼັບໄປມາ 5 ຮອບແລ້ວຫຼັບຕາລົງ.

3.     ເຮັດໜ້າທຳມະດາ ເຫຼືອບຕາແນມຂຶ້ນ-ລົງໃນແນວສະຫຼຽງຫາງຄິ້ວຂວາ-ໂໜກແກ້ມຊ້າຍ ສະຫຼັບໄປມາ 5 ຮອບແລ້ວຫຼັບຕາລົງ.

4.     ເຮັດໜ້າທຳມະດາ ເຫຼືອບຕາແນມຂຶ້ນ-ລົງໃນແນວສະຫຼຽງຫາງຄິ້ວຊ້າຍ-ໂໜກແກ້ມຂວາ ສະຫຼັບໄປມາ 5 ຮອບແລ້ວຫຼັບຕາລົງ

5.     ເຮັດໜ້າທຳມະດາ ຍົກນິ້ວໂປ້ຂຶ້ນ ແຂນຢຽດຊື່ໄປທາງໜ້າ ໃຫ້ສາຍຕາໄດ້ປັບໂຟກັດໂດຍເບິ່ງທີ່ປາຍດັງ-ເບິ່ງທີ່ນິ້ວໂປ້-ເບິງເລີຍໄປທາງໜ້າ ປະມານ 10 ແມັດ ເບິ່ງທີ່ນິ້ວໂປ້-ເບິ່ງປາຍດັງ ເບິ່ງເຊັ່ນນີ້ 5 ຮອບ ແລ້ວຫຼັບຕາລົງ.

         ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ໃຊ້ນິ້ວກາງທັງສອງຂ້າງກົດຄ່ອຍໆທີ່ເບົ້າຕາ ເລີ່ມທີ່ຫົວຄິ້ວກົດໄລ່ອອກໄປທາງຫາງຕາຈົນຮອບດວງຕາ ຈາກນັ້ນຈົບການບໍລິຫານດວງຕາ ໂດຍຖູຝາມືທັງສອງຂ້າງໄປມາປະມານ 15 – 20 ຄັ້ງ ຫຼື ຈົນຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມອຸ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ຝາມື ແລ້ວວາງຝາມືໄປທີ່ດວງຕາທັງສອງ ໂດຍໃຫ້ບໍລິເວນຖານມືຢູ່ທີ່ດວງຕາ ຫັນໃຈເຂົ້າຊ້າໆ ສົ່ງໃຈໄປຮູ້ສຶກທີ່ດວງຕາຫັນໃຈອອກຊ້າໆແລ້ວມືນຕາຂຶ້ນ. 

          ສຳລັບທ່ານຍິງທີ່ໃສ່ຄອນແທັກເລນ  (Contact lens) ກ່ອນເລີ່ມການບໍລິຫານດວງຕາທຸກເທື່ອ ຢ່າລືມຖອດຄອນແທັກເລນອອກກ່ອນ ເລີ່ມການບໍລິຫານດວງຕາຄວນລ້າງໜ້າ ແລະ ມືໃຫ້ສະອາດເພື່ອຄວາມສົດຊື່ນຂອງໂຕທ່ານເອງ ການກິນກ້ວຍເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການຕາແຫ້ງໄດ້ເພາະໂພແທດຊຽມ (potassium) ທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍໃນກ້ວຍ ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຊດຽມ (Sodium) ຈະຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດູນຂອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງມີຜົນດີີກັບນ້ຳຕາທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງດວງຕາ.

       ລະຫວ່າງເຮັດວຽກຄວນພັກສາຍຕາໂດຍການພັກຜ່ອນ ຫຼື ລະສາຍຕາຈາກໜ້າຈໍໄປທີ່ຕົ້ນໄມ້ຂຽວໆ ຫຼື ເບິ່ງໄປຈຸດອື່ນຈັກ 5 ນາທີ. 

ຄົົນທີ່ໃຊ້ຄອນແທັກເລນ ແລະ ມີບັນຫາຕາແຫ້ງຄວນສະຫຼັບໃຊ້ແວ່ນນຳ ແລະ ເລືອກໃຊ້ຄອນແທັກເລນທີ່ມີຄ່າອົມນ້ຳຫຼາຍໆ.

     ການບໍລິຫານດວງຕາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ດວງຕາໄດ້ພັກຜ່ອນ ຍັງເປັນການເຮັດສະມາທິໄປໃນໂຕ ແລະ ຫາກທ່ານເຮັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນມາຫລໍ່ລ້ຽງຈໍຮັບພາບ ຫຼື ດວງຕາຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ້າມເນື້ອຕາແຂງແຮງໃນຕາເບິ່ງງາມສົດໃສຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

..............................................................................................................................................................

ທີ່ມາ : http://vtlaos.com/