ເບິ່ງແຍງລູກໃຫ້ປອດໄພເມື່ອໃຊ້ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ

ເຖິງແມ່ນເທັກໂນໂລຢີຈະປ່ຽນແປງວິທີການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ຄົນໄປ ແຕ່ກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແລ້ວການເວົ້າຈາກັບເດັກນ້ອຍ ໃນເລື່ອງຄວວາມປອດໄພນັ້ນຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ

ການສົນທະນາເຖິງເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ໃນປັດຈຸບັນຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງມາການເວົ້າຈາກັບລູກຫຼານຂອງຕົວເອງເຖິງຂອບເຂດທີ່ປອດໄພເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອິນເທີເນັດ ແຕ່ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງໃຊ້ວິທີໃດເຖິງຈະດີທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກີດການຕໍ່ຕ້ານ ຢ່າຟ້າວກຸ່ມໃຈໄປ ມາເບິ່ງເຄັດລັບການເບິ່ງແຍງລູກຫຼານໃນການໃຊ້ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ທີ່ເຮົານໍາມາຝາກກັນດີກ່ວາ

1.ໃຊ້ວິທີທີ່ໄດ້ຜົນ

ໂດຍທົ່ວໄປທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີເບິ່ງແຍງລູກຫຼານໄດ້ແບບດຽວກັນທງໃນໂລກອັອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ ຫາກທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາຍອມເຮັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີການຕົກລົງເລື່ອງກົດເກນການໃຊ້ອິນເທີເນັດກັນໄວ້ກ່ອນລວງໜ້າແຕ່ເນີ່ນໆ ແລ້ວທ່ານກໍ່ພຽງແຕ່ບອກກົດທົ່ວໄປທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານຮູ້ພຽງພໍ ຕອນທີ່ເຮົາຊື້ໂທລະສັບ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ

2.ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າລູກຫຼານ ຈະເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາບອກ ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງລວມກັບພຶດຕິກໍາແບບອັອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ

ພະຍາຍາມເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ຫາກທ່ານຈໍາກັດເວລາໃຊ້ງານສື່ໂຊຊ້ຽວ ມີເດຍ ຫຼື ອິນເທີເນັດກັບລູກຫຼານ ເຊັ່ນ ຫ້າມສົ່ວຂໍ້ຄວາມຫຼັງ 10ໂມງກາງຄືນ ການທີ່ທ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດນັ້ນດ້ວຍກໍ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢດ້ຫຼາຍຂື້ນ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ງານອອນລາຍຢ່າງສຸພາບ ທ່ານຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ແລະ ໃຫ້ກຽດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

3.ມີສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໃນການໂອ້ລົມ

ມີຂໍ້ມູນວິໄຈທີ່ສະໜັບສະໜູນວ່າຜູ້ປົົກຄອງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບລູກຫຼານໃນໂລກອອນລາຍ ຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມໃຊ້ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ໂດຍເພິ່ມພວກເຂົາເປັນໝູ່ຕັ້ງແຕ່ສະໝັກໃຊ້ເຟສບຸກ ຫຼື ຕິດຕາມພວກເຂົາໃນອິນສຕາແກຣມ ຫາກຖ້າໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປທ່ານອາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຍາກຂື້ນ

ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າຫາກທ່ານເອງມີການອົບຮົມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ເດັກຢູ່ເປັນປະຈໍາ ກໍ່ຄວນອົບຮົມໂອ້ລົມເລື່ອງການໃຊ້ງານອອນລາຍຕັ້ງແຕ່ເນີ່ນໆດ້ວຍເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຄວນສອນພວກເຂົາເລື່ອງເທັກໂນໂລຢີພື້ນຖານໃນພາບລວມກ່ອນຈະໃຊ້ໂຊຊ້ຽວອື່ນໆດ້ວຍ ເພາະຈະຊ່ວຍວາງຮາກຖານໃນການໂອ້ລົມໃນອານາຄົດໄດ້

4.ຫາຊ່ວງທີ່ສໍາຄັນ

ການໂອ້ລົມໃນລັກສະນະນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງເມາະສົມໃນຫຼາຍໂອກາດ ເຊັ່ນ ເມື່ອລູກຫຼານມີໂທລະສັບມືຖືເຄື່ອງທໍາອິດ ເໝາະແກ່ກ່ນຕັ້ງກົດທົ່ວໄປ ຫຼືເມື່ອພວກເຂົາມີອາຍຸ 13ປີ ເຖິງໄວທີ່ສາມາດໃຊ້ເຟສບຸກ ອິນສຕາແກຣມ ຫຼື ໂຊຊ້ຽວມີເດຍອື່ນໆ ໄດ້ແລ້ວ ຫຼືເມື່ອພວກເຂົາເສັງໄດ້ໃບຂັບຂີ່ ກໍ່ເໝາະແກ່ການອົບຮົມເລື່ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼືແຊັດໃນຂະນະຂັບຂີ່ລົດຢູ່ເປັນຕົ້ນ

5.ຂໍໃຫ້ລູກຫຼານສອນທ່ານເອງ

ຫາກທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອິນສຕາແກຣມໃນຕອນນີ້ຫຼືຢາກລອງໃຊ້ບໍລິການອື່ນເບິ່ງ ແຕ່ລູກຫຼານຄຸ້ນເຄີຍກັບບໍລິການນີ້ຢູ່ແລ້ວ ນີ້ຄືຕົວຊ່ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານເອງ ການໂອ້ລົມໃນເລື່ອງນີ້ ອາດເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການໂອ້ລົມເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ ເຊັ່ນ ທ່ານອາດຈະຖາມພວກເຂົາເລື່ອງການຕັ້ງຄ່າ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນຂະນະຕັ້ງບັນຊີໃຊ້ເຟສບຸກຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຄືທີ່ຜູ້ປົກຄອງຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ລູກຫຼາຍຂອງທ່ານເອງຄົງຈະດີໃຈທີ່ໄດ້ສອນທ່ານເອງໃຊ້ງານ

ເຄັດລັບຕ່າງໆທີ່ຍົກມານີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ກົງກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານເລີຍທີດຽວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການເລີ່ມໂອ້ລົມກັນພາຍໃນຄອບຄົວ