ເບິ່ງແຍງຜິວໜ້າບໍ່ໃຫ້ໜ້າມັນໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນ

ໜ້າຮ້ອນແລ້ວ ໃບໜ້າມັນກໍາລັງອອກລິດ ເມື່ອອາກາດຮ້ອນຂື້ນສາວໆທີ່ມີໃບໜ້າມັນເດືອດຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາຄົນທີ່ໜ້າບໍ່ຄ່ອຍມັນ ເນື່ອງຈາກອາກາດທີ່ຮ້ອນ ແລະ ອາກາດທີ່ແຫ້ງຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າມັນອອກລິດ ຄັນລະຄາຍເຄືືອງ ຕັ້ງແຕ່ອາການອັກເສບ ແດງ ແລະ ລອກເປັນຂຸ່ຍ ມື້ນີ້ມີວິທີຖອນຕົວຈາກໃບໜ້າມັນ ມາຝາກສາວໆຫຼາຍຄົນທີ່ກໍາລັງພົບບັນຫານີ້ຢູ່

1.ອາການອັກເສບໃນຜິວມັນ ເປັນບັນຫາຜິວພັນທີ່ຊໍາເຮື້ອອອກອາການໄດ້ຫຼາຍໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນທີ່ມີອາກາດແຫ້ງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫາກໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ກັບເປັນປົກກະຕິໄດ້

2.ສັງເກດອາການຜິວໜ້າອັກເສບ ທີ່ມັກເກີດຂື້ນບໍລິເວນກາງໃບໜ້າ ຊຶ່ງເປັນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມມັນ ອາການອັັກເສບຖ້າເປັນນ້ອຍທຈະມີລັກສະນະເປັນຂຸ່ຍລອກເປັນສະເກັັດ ແລະ ມີອາການຄັນນໍາດ້ວຍ

3.ບໍລິເວນທີ່ມັກເປັນກັນຕະຫຼອດ ໄດ້ແກ່ເໜືອຄິ້ວ, ຫົວຄິ້ວ, ຂ້າງດັງ, ຊອກດັງ, ຖ້າເປັນຫຼາຍອາດຈະລາມໄປເຖິງແຄມເສັ້ນຜົມ, ຈອນຫຼັງຫູ ,ຕົ້ນຄໍ,ລົງໄປເກີດທີ່ໜ້າເອິກ ແລະ ຫຼັງໄດ້ອີກດ້ວຍ ຫຼື ບາງຄົນກໍ່ເປັນຜື່ນ ແລະຂຸ່ຍທີ່ນັງຫົວຄືກັບຮັງແຄ

4.ຜິວທີ່ອັກເສບງ່າຍມັກເປັນຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຜິວແຫ້ງ ເຊັ່ນ ຜິວດ້ານຂ້າງຂອງໃບໜ້າ ຊຶ່ງມີຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກນ້ອຍກ່ວາບໍລິເວນອື່ນ ແຕ່ໃນກໍລະນີ Seborrheic Dermatitis ກັບກົງກັນຂ້າມ ຄື ເປັນຜື່ນອັກເສບບ່ອນບໍລິເວນທີ່ມີຜິວມັນ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າບໍລິເວນດັ່ງກ່າວແບ່ງຕົວໄວກ່ວາປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເຊລຜິວນັງທີ່ຍັງບໍ່ຈະເລີນເຕັມທີ່ເຄື່ອນຕົວຂື້ນມາຊັ້ນເທິງຂອງຜິວໜັງໄວເກີນໄປ ເຊລທີ່ຍັງບໍ່ແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ໄວຕໍ່ຂະບວນການ ເຮັດໃຫ້ບວມແດງ ອັກເສບ ຫຼຸດລອກເປັນຂຸ່ຍ

5.ໜ້າມັນເປັນເລື່ອງຊັບຊ້ອນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຜະໜັງຮູຂຸມຂົນ ແລະ ເຊລໜ້າທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ຈຶ່ງຖືກລົບກວນໂດຍເຊື້ອ ແລະ ກົດໄຂມັນໃນຮູຂຸມຂົນ ໃນທາງກັບກັນໄດ້ຮັບສິ່ງລົບກວນຊໍ້າເຕີມ ເຊັ່ນ ສະແດງຄວາມຮ້ອນ ຄວາມແຫ້ງ ຄວາມດ່າງຂອງສະບູ່ ຟອງຄີມ ຫຼືໂຟມ

6.ການຮັກສາເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາ ແພດຈະໃຫ້ຢາໂດຍມີລິດຫຼຸດການອັກເສບ ທາຕິດຕໍ່ກັນ 3-4ວັນ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ມີຢາລະງັບຄວາມອັກເສບເພື່ອຄວບຄຸມການເກີດຜື່ນແດງລອກເປັນຂຸ່ຍ ລວມເຖິງຢາຫຼຸດອາການຄັນ ເຊັ່ນ: ຕົວຢາໃນກຸ່ມ Antihistamines

7.ການປ້ອງກັນ ເຮັດໄດ້ໂດຍຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ລົບກວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:ສະບູ່ທີ່ເປັນດ່າງ ຟອງຈາກໂຟມ ແລະ ຄີມລ້າງໜ້າ ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງແອລກໍຮໍ ແລະ ສິ່ງລົບກວນທີ່ສໍາຄັນຄືແສງແດດ ຄວາມຮ້ອນ

8.ຄົນທີ່ມີໃບໜ້າມັນ ຄວນໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ຫຼື ສະບູ່ອ່ອນເປັນພິເສດ ການໃຊ້ຄີມກັນແດດຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັຍມອຍເຈໄລເຊີ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນນຈາກລັງສີໃນແສງແດດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ

9.ໃນບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອາຫານເສີມ ຫຼື ວິຕາມິນບາງຊະນິດ ຊື່ Gamma Linoleic Acid ຊຶ່ງພົບໃນນໍ້າມັນອິບນິງ ພຮິມໂຣສ Evening Primrose Oil (EPO)ເພື່ອຊ່ວຍເສີມຄວາມແຂງແຮງຂອງຜິວໜ້າ

10.ກໍລະນີໃຊ້ຢາຫຼືຜະລິດຕະພັນຮັັກສາສິວ ຝ້າ ກະ ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຄວນຢູ່ພາຍໃຕການເບິ່ງແຍງຂອງແພດ