ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າກິນສິ່ງນີ້ຄົບ 3 ມື້

ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າກິນສິ່ງນີ້ຄົບ 3 ມື້

ອິນທະຜຳ ມີຣົດຊາດແຊບມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ມັນໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍພຽງ ເຈົ້າກິນມັນພຽງ 3 ມື້ ນີ້ຄືຄວາມຈິງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບອິນທະຜຳທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້

  • ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ອິນທະຜຳມີຄຸາຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ອຸດົມໄປດ້ວຍ ແມງການີສ ແມກນີຊຽມ ໄຟເບີ ວິຕາມິນບີ 6 ໂພແທັກຊຽມ ແລະ ທອງແດງ
  • ເມື່ອເຈົ້າເກີດອິນທິຜຳລະບົບອາຫານຂອງເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນ ກິນອິນທະຜຳເປັນປະຈຳ ປ້ອງກັນອາການຖອກທ້ອງ ທ້ອງເສຍ (IBS) ແລະະ ທ້ອງອືດ ມັນມີໄຟເບີສູງ ແລະ ຍັງໃຊ້ໃນການຮັກສາໂລກລິດສີດວງອີກດ້ວຍ
  • ມັນເປັນຢາແກ້ປວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ອິນທະຜຳອຸດົມໄປດ້ວຍ ແມັກນີຊຽມ ຊ່ວຍລົດອາການອັກເສບ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າໃຊ້ບັນເທົາອາການບວມ ແລະ ປວດທີ່ເກີດຈາກໂລກຂໍ້ອັກເສບ ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການລົດການອັກເສບຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຫຼອກເລືອດສະໝອງ ແລະ ໂລກຫົວໃຈ
  • ຍິງຖືພາຄວນກິນອິນທິຜຳ ມັນໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ອິນທະຜຳມີປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ຍິງຖືພາທີ່ຕ້ອງການລົດນ້ຳໜັກໃນລະຫວ່າງການຄອດລູກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນການວິໄຈໂດຍນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທົດສອບກັບຜູ້ຍິງປະມານ 69% ພວກເຂົາບອກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍລິໂພກອິນທະຜຳໃນ 4 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະໃກ້ຄອດ ພວກເຂົາມີອາການເຈັບປວດນ້ອຍລົງໃນການຄອດລູກ
  • ອິນທະຜຳຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ແລະ ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມຄວາມດັນໂລຫິດຂອງເຈົ້າໄດ້ ເມື່ອເຈົ້າກິນອິນທະຜຳ ເພາະມັນມີແມັກນີຊຽມຢູ່ໃນນັ້ນ ແລະ ໂພແທັກຊຽມຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ດັງນັ້ນອິນທະຜຳຈື່ງເເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບສຸຂະພາບຫົວໃຈທີ່ດີຂອງເຈົ້າ

ແມັກນີຊຽມຍັງສົ່ງຜົນດີໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ແລະ ໄດ້ຖືກພິິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ຂອງອາເມຮິກັນ

  • ອິນທະຜຳຊ່ວຍບຳລຸງການເຮັດວຽກສະໝອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ການວິໄຈໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ມັນມີວິຕາມິນ B6 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ອິນທະຜຳອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນທີ່ຈຳເປັນທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ຖ້າເຈົ້າກິນມັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນປະລິມາທີ່ເໝາະສົມ