ເທັກນິກງ່າຍໆຖອຍລົດເຂົ້າຊອງ ແບບເທບໆ ຕາມຂັ້ນຕອນນີ້

ເທັກນິກງ່າຍໆຖອຍລົດເຂົ້າຊອງ ແບບເທບໆ ຕາມຂັ້ນຕອນນີ້

ໃຜເປັນມືໃໝ່ຫັດຂັບລົດຕ້ອງອ່ານ ເທັກນິກງ່າຍໆຖອຍລົດເຂົ້າຊອງ ພ້ອມພາບອະທິບາຍຕາມຂັ້ນຕອນ

ການຈອດລົດເຂົ້າຊອງ ເປັນເລື່ອງຊວນເຈັບຫົວສຳລັບມືໃໝ່ຫັດຂັບ ຫຼື ຕໍ່ໃຫ້ເປັນມືເກົ່າໆຂັບລົດມາດົນແລ້ວກໍ່ຍັງເປັນເລື່ອງໃຫ້ຊວນເຈັບຫົວໄປຕາມໆກັນ

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍມີເທັກນິກຈອດລົດແບບງ່າຍໆ ພ້ອມພາບປະກອບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ມາຝາກ ບອກເລີຍວ່າຖ້າເບິ່ງແລ້ວ ມັນເຮັດໃຫ້ການຈອດລົດເຂົ້າຊອງກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ໄປທັນທີ

ຈອດລົດເຂົ້າຊອງແນວກົງ

ເລີ່ມຈາກລ້ຽວລົດຕາມແນວລູກສອນ

ຫັກພວງມະໄລແລ້ວຖອຍຫຼັງເຂົ້າ

ຈອດລົດເຂົ້າຊອງແນວສະລ່ຽງ

ຫັກພວງມະໄລ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ກົງກັບຊອງຈອດ

ຖອຍຫຼັງເຂົ້າໄດ້ເລີຍ

ຈອດລົດແຄມຟຸດບາດ

ທຽບລົດເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກຄັນດ້ານຂ້າງປະມານເຄິ່ງ 2 ຟຸດ (ເຄີ່ງແມັດກວ່າໆ) ຫັກພວງມະໄລເຕັມທີ່

 

ຖອຍລົດຈົນກວ່າຈະແນມເຫັນປ້າຍທະບຽນຂອງຄັນຂ້າງໃນກະຈົກແນມຂ້າງແລ້ວຢຸດ ໃນຕອນນີ້ເທົ່າກັບລົດເຈົ້າອຽງເຮັດມຸມ 45 ອົງສາ

ຄືນພວມະໄລລໍ້ກົງ ຖອຍລົດ

ຖອຍຈົນໜ້າລົດຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບທ້າຍລົດດຄັນດ້ານໜ້າ

ພຽງເທົ່ານີ້ເຈົ້າກໍ່ຈະຖອຍລົດມາເຂົ້າຊອງໄດ້ຢ່າງສວຍງາມແລ້ວ