ເທັກນິກ! ການລ້ຽງປາດຸກໃຫ້ໃຫຍ່ໄວໄດ້ລາຄາດີ

        ການລ້ຽງປາດຸກ ໃນໄຫເປັນອີກເຕັກນິກ ໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ປາໃຫຍ່ໄວຂາຍໄດ້ລາຄາດີ ແລະ ເຕັກນິກນີ້ ກໍພວມເປັນທີ່ນິຍົມ ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊິ່ງກໍເປັນວິທີທີ່ ງ່າຍສຳລັບ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລ້ຽງ ປາດຸກຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ແກ່ຄອບຄົວ.
        ສຳລັບຂັ້ນຕອນການລ້ຽງ ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ເບື້ອງຕົ້ນຕ້ອງກຽມ ໄຫຊີມັງທີ່ມີຂະໜາດກວ້າງ 1 ແມັດ, ສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເຈາະຮູໃສ່ທໍຢູ່ກົ້ນໄຫ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳ ອອກຈາກໄຫ; ຈາກນັ້ນກໍລ້າງໄຫ ໃຫ້ສະອາດ ໂດຍການໃສ່ນ້ຳ ແລະ ຢວກກ້ວຍ ແຊປະໄວ້ 7 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ; ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງໃສ່ນ້ຳໃໝ່ໃຫ້ສູງ ຈາກກົ້ນໄຫປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ລູກປາດຸກ ຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ; ໄຫໜຶ່ງຄວນ ປ່ອຍປາປະມານ 80-100 ໂຕ; ໃນຊ່ວງອະນຸບານ ຄວນໃຫ້ຫົວ ອາຫານສຳເລັດ ຮູບທຸກໆເຊົ້າ- ແລງລ້ຽງໄປປະມານ 15-20 ມື້ ຈຶ່ງຫລຸດຜ່ອນ ອາຫານລົງແລ້ວ ເອົາຜັກຕົບມາໃສ່ໃນໄຫ ແລະ ເພີ່ມນ້ຳຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ; ເມື່ອປາອາຍຸໄດ້ 3-4 ເດືອນຈະມີຂະໜາດ 3-4 ລິໂລຕໍ່ໜຶ່ງໂຕ. ສິ່ງສຳຄັນໃນຊ່ວງ ການລ້ຽງຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ໃສ່ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ລົງໄປຕາມຄວາມເໝາສົມ; ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ຈະຊ່ວຍປັບຄຸນນະພາບ ຂອງນ້ຳໃນໃຫ້ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເໝັນໄວ ທັງຊ່ວຍໃຫ້ປາຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.