ເຖິງວ່າ​ບໍ່​ດື່ມ​ເຫລົ້າ​ກໍ່​ມີ​ໂອກາດ​ເປັນ​ຕັບ​ແຂງ​ໄດ້

ເຖິງວ່າບໍ່ດື່ມເຫລົ້າແຕ່ກໍເປັນຕັບແຂງໄດ້ເພາະມີສາຍເຫດມາຈາກທາງອື່ນຄືພາວະໄຂມັນສະສົມໃນຕັບ ຊຶ່ງການທີ່ໄຂມັນສະ ສົມຢູ່ໃນເຊວຕັບ(Liver cells)ຫລາຍເກີນໄປ ຈົນໄປກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເນື້ອຕັບເຊັ່ນ: ຕັບອັກເສບ ແລ້ວນຳໄປສູ່ຕັບແຂງໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເຫລົ່ານີ້ມັກພົບພາວະຜິດປົກກະຕິທາງເມຕາໂບລິກອື່ນໆ (Metabolic)ເຊັ່ນ: ພາວະອ້ວນ, ເບົາຫວານ, ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ພະຍາດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍສະແດງອາການ ສ່ວນຫລາຍຮູ້ໄດ້ຈາກການກວດເລືອດ ນອກນີ້ອາດມີສາຍເຫດອື່ນ ເຊັ່ນ: ພາວະຂາດອາຫານ, ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດຕັບອັກເສບຊະນິດຊີ ແລະ ການໃຊ້ຢາບາງຊະ ນິດທີ່ມີສະເຕຣອຍ (Steroids) ເປັນຕົ້ນ.

ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະຍາດນີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມອາຫານ, ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີ, ສ່ວນການປິ່ນປົວດ້ວຍ ຢານັ້ນກໍ່ມີກຸ່ມຢາຫລາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຫຼຸດໄຂມັນ, ວິຕາມິນອີ ຢາກະຕຸ້ນຄວາມໄວຕໍ່ອິນຊູລິນ (Insulin).

ດັ່ງນັ້ນ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງອາ ຫານການກິນ ແລະ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງກໍໜ້າຈະເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການປ້ອງກັນທັງຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດ້ານອື່ນໆອີກ ນອກຈາກນີ້ການ ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເອົາໂຕຫຼອດໄດ້ທັນ.