ເຕືອນໄພ !!! ເກີດເຫດເດັກນັກຮຽນກິນຂະໜົມເປັນພິດ

ເຕືອນໄພ !!! ເກີດເຫດເດັກນັກຮຽນກິນຂະໜົມເປັນພິດ

ໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2018 ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຝັນເດັກນັກຮຽນປະຖົມຢູ່ໂຮງຮຽນຫ້ວຍແຍ້ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ມີອາການປວດຮາກ ແລະ ຖອດທ້ອງ (ຮາກແຕກຮາກແຕນ ) ພາຍຫຼັງທີ່ກິນຂະໜົມຫຍີ່ຫໍ້ Zestar Jelly Drink ເປັນຫອດມາໃນຮູບແບບເຈລລີ . ປັດຈຸບັນ ເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບເຫດໄດ້ນໍາສົ່ງໄປຮັກສາໂຕທີ່ໂຮງໝໍຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງແລ້ວ ແຕ່ນ້ອງຍັງມີອາການປວດຮາກຢູ່.