ເຕືອນໄພ!! ກຸ້ງປອມລະບາດໜັກ ກິນເຂົ້າໄປອາດເຖິງຕາຍໄດ້!!

ປອມໄດ້ທຸກຢ່າງ ກ່ອນຈະຊື້ຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີໆ ດຽວນີ້ກຸ້ງປອມກຳລົງລະບາດໜັກໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຂ້ອງພວກເຮົາ(ໄທ) ທີມງານຄິດອອກຂໍແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບຮູ້ຂ່າວເພື່ອຈະໄດ້ລະມັດລະວັງຫຼາຍຂື້ນ ຫຼັງຈາກມີການແຊກັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງ ເຊິ່ງກຸ້ງປອມເວລານຳໄປປະກອບອາຫານມັນຈະມີກິ່ນເໝັນຂິວຄືກັບຢາງໄໝ້ ເມື່ອນຳໄປຈູດໄຟຈະເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າມັນເປັນຢາງປຼາຕິກ ທີ່ເຂົານຳມາເຮັດກຸ້ງປອມ

ທີ່ມາ: sa.upyim.co